EiShun Team

EiShun Team

Trưởng nhóm: hongson97

Tổng điểm: 5 điểm

Facebook: Facebook EiShun Team

EiShun Team được thành lập ngày 04/01/2018 chủ yếu tập trung vào các mảng Action, Fantasy, Horor.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Kokuei no Junk  EiShun Team Kokuei no Junk Chap 1
X