Like Translation Manga - LTM

Like Translation Manga - LTM

Trưởng nhóm: Narhuynh

Tổng điểm: 28 điểm

Facebook: Facebook Like Translation Manga - LTM

Phương châm của nhóm hiện thời là Thích là Nhích!
X