HẮC BẠCH TEAM

HẮC BẠCH TEAM

Trưởng nhóm: Yukiharu

Tổng điểm: 26 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://sites.google.com/view/mangasekai/trang-ch%E1%BB%A7

Facebook: Facebook HẮC BẠCH TEAM

Nhóm mình sẽ dịch truyện vì mọi người, ai muốn dịch truyện gì thì liên hệ với nhóm mik FB: Hắc Bạch Team gmail: [email protected]
X
X