Tà Đạo Team

Tà Đạo Team

Trưởng nhóm: blake

Tổng điểm: 96 điểm

Trụ sở nhóm dịch: http://tadaoteam.co.nf/

Facebook: Facebook Tà Đạo Team

Nhóm dịch manhua và manga. Nhóm cũ: Aryl HP. Làm vì sở thích, học hỏi là chính, không thích chơi theo phong trào.
X