Kanefusa

Kanefusa

Trưởng nhóm: Kanefusa

Tổng điểm: 6 điểm

Uploader của nhóm kanefusa trên site HVTT
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Ragna Crimson  Kanefusa Chapter 5 Bản RAW (chưa dịch)
X
Advertise here
X