Neko Translation Team

Neko Translation Team

Trưởng nhóm: mijuxi

Tổng điểm: 16 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://mijuxi.wordpress.com/

Facebook: Facebook Neko Translation Team

Mèo con lang thang, lúc về lúc đi, lúc làm lúc chơi. Ngày thành lập: 21/9/2014. Ban đầu là một nhóm dịch Yaoi, đến 3/2017 chuyển sang làm Shounen và Seinen
X