Sora

Sora

Trưởng nhóm: Sora_chan

Tổng điểm: 12 điểm

Chỉ dịch những bộ truyện nhóm trưởng yêu thich!
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Gunka No Baltzar  Sora Chap 18: Phẩm cách của sĩ quan
X