[Lily White] Team

[Lily White] Team

Trưởng nhóm: HBich

Tổng điểm: 0 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://lilywhiteteam.wordpress.com/

Facebook: Facebook [Lily White] Team

Đây là nhóm dịch truyện, chuyên dịch shoujo. Luôn chào đón tất cả mọi người.
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Aka no Haikyo  [Lily White] Team Chapter 2
X