N2L

N2L

Trưởng nhóm: phiphubao

Tổng điểm: 9 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://n2lblog.wordpress.com/truyen-dich/

Facebook: Facebook N2L

Nhóm chuyên dịch Yuri và Doujinshi. Hoạt động vì đam mê là chính, luôn mở rộng vòng tay với những ai muốn tham gia.
X