❃Huyễn♠Minh❃

❃Huyễn♠Minh❃

Trưởng nhóm: HuyễnMinh

Tổng điểm: 274 điểm

Trụ sở nhóm dịch: https://www.facebook.com/huyenminhteam

Facebook: Facebook ❃Huyễn♠Minh❃

-trans eng only......thực hiện vài project linh tinh ......với tốc độ ốc sên =)) Mọi chi tiết liên hệ với mình qua fb nhóm: ( Fb.com/huyenminhteam ) nha.
X