KDZ

KDZ

Trưởng nhóm: KDZ

Tổng điểm: 64 điểm

Chúng mình là nhóm KDZ desu~ Tiến độ của nhóm là tùy hứng desu~ Tiếp nhận mọi sự góp ý desu~ (đừng đòi hỏi phải tiếp thu) P/s: Động gay trá hình desune~
X