104-k58BKHN

104-k58BKHN

Trưởng nhóm: khaicocacola

Tổng điểm: 6 điểm

Facebook: Facebook 104-k58BKHN

nhóm được thành lập để hoàn thành lại bộ truyện Dấu Ấn Rồng Thiêng II: Emble of roto
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Dragon Quest II - Emble of Roto  104-k58BKHN Chap 2.1 - Khải hoàn ca của tình bạn
X