Chan - Group

Chan - Group

Trưởng nhóm: Alfa_Romeo

Tổng điểm: 80 điểm

Facebook: Facebook Chan - Group

Team toàn Gơn, mỗi mình Boy nên đem hàng qua đây dội hề hề
Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
ACUTE  Chan - Group Chapter 4
Fukumenkei Noise  Chan - Group Chapter 2
Horimiya  Chan - Group Chapter 83
X