Action Idols - Age of Young Dragons

Action Idols - Age of Young Dragons

Tên khác: 액션 아이돌 ; Action Idols: Age of Young Dragons

Thể loại: Hành động, Hài hước, Drama, Võ thuật, Lãng mạn, Shounen

Tác giả: Kim Tae-gwan

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện

Tình trạng: Đang tiến hành

Truyện hàn quốc nhưng riêng pj này đọc từ phải sang trái nhé

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2.2 2 years ago
Chapter 2.1 2 years ago
Chapter 1.2 2 years ago
Chapter 1.1 2 years ago
X