19 Days

19 Days

Tên khác: 19 Ngày

Thể loại: Hài hước, Học đường, Shounen Ai, Đời thường

Tác giả: Old Xian

Nhóm dịch: Rùa Bò Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện kể về hai bạn trẻ seke (tác giả đã confirm) không có nổi một cái tên :'(
Một thằng thì dâm, một thằng thì bạo lực =)))))))

Trang chủ: https://tsukichiaki.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/ruaboteam

Tên chương Thời gian đăng
Chuyện thứ 195 1 year ago
Chuyện thứ 194 1 year ago
Chuyện thứ 193 1 year ago
Chuyện thứ 192 1 year ago
Chuyện thứ 191 1 year ago
Chuyện thứ 190 1 year ago
Chuyện thứ 189 1 year ago
Chuyện thứ 188 1 year ago
Chuyện thứ 187 1 year ago
Chuyện thứ 186 1 year ago
Chuyện thứ 185 1 year ago
Chuyện thứ 184 1 year ago
Chuyện thứ 183 1 year ago
Chuyện thứ 181 + Hình 182 1 year ago
Chuyện thứ 180 1 year ago
Chuyện thứ 179 1 year ago
Chuyện thứ 178 1 year ago
Chuyện thứ 177 1 year ago
Chuyện thứ 176 1 year ago
Hình thứ 174 và chuyện thứ 175 1 year ago
Chuyện thứ 173 1 year ago
Chuyện thứ 172 1 year ago
Chuyện thứ 171 1 year ago
Chuyện thứ 170 1 year ago
Chuyện thứ 169 1 year ago
Chuyện thứ 168 1 year ago
Chuyện thứ 167 1 year ago
Chuyện thứ 166 1 year ago
Chuyện thứ 165 1 year ago
Chuyện thứ 164 1 year ago
Chuyện thứ 161 + Hình 162 và 163 1 year ago
Chuyện thứ 160 1 year ago
Chuyện thứ 159 1 year ago
Chuyện thứ 158 1 year ago
Chuyện thứ 157 2 years ago
Chuyện thứ 156 2 years ago
Chuyện thứ 155 2 years ago
Chuyện thứ 153 + Bonus 154 2 years ago
Chuyện thứ 152 2 years ago
Chuyện thứ 151 2 years ago
Chuyện thứ 150 2 years ago
Chuyện thứ 149 2 years ago
Chuyện thứ 148 2 years ago
Chuyện thứ 147 2 years ago
Chuyện thứ 145 + 146 2 years ago
Chuyện thứ 144 2 years ago
Chuyện thứ 143 2 years ago
Chuyện thứ 142 2 years ago
Chuyện thứ 141 2 years ago
Chuyện thứ 140 2 years ago
Chuyện thứ 139 2 years ago
Chuyện thứ 138 2 years ago
Chuyện thứ 137 2 years ago
Chuyện thứ 136 2 years ago
Chuyện thứ 135 2 years ago
Chuyện thứ 134 2 years ago
Chuyện thứ 133 2 years ago
Chuyện thứ 132 2 years ago
Chuyện thứ 131 2 years ago
Chuyện thứ 130 2 years ago
Chuyện thứ 129 2 years ago
Chuyện thứ 128 2 years ago
Chuyện thứ 127 2 years ago
Chuyện thứ 126 2 years ago
Chuyện thứ 125 2 years ago
Chuyện thứ 124 2 years ago
Chuyện thứ 123 2 years ago
Chuyện thứ 122 2 years ago
Chuyện thứ 121 2 years ago
Chuyện thứ 120 2 years ago
Chuyện thứ 119 2 years ago
Chuyện thứ 118 2 years ago
Chuyện thứ 117 2 years ago
Chuyện thứ 116 2 years ago
Chuyện thứ 115 2 years ago
Chuyện thứ 114 2 years ago
Chuyện thứ 113 2 years ago
Chuyện thứ 112 2 years ago
Chuyện thứ 111 2 years ago
Chuyện thứ 110 2 years ago
Chuyện thứ 109 2 years ago
Chuyện thứ 109 2 years ago
Chuyện thứ 108 2 years ago
Chuyện thứ 107 2 years ago
Chuyện thứ 106 2 years ago
Chuyện thứ 105 2 years ago
Chuyện thứ 103 + Hình bonus 104 2 years ago
Chuyện thứ 102 2 years ago
Chuyện thứ 101 2 years ago
Chuyện thứ 100 2 years ago
Chuyện thứ 99 2 years ago
Chuyện thứ 98 2 years ago
Chuyện thứ 97 2 years ago
Chương 8 (bức 95 đến bức 96) 2 years ago
Chương 7 (bức 91 đến bức 95) 2 years ago
Chương 6 (bức 86 đến bức 90) 2 years ago
Chương 5 (bức 81 đến bức 85) 2 years ago
Chương 4 (bức 61 đến bức 80) 2 years ago
Chương 3 (bức 41 đến bức 60) 2 years ago
Chương 2 (bức 21 đến bức 40) 2 years ago
Chương 1 (bức 1 đến bức 20) 2 years ago
X