Plastic Nee-san

Plastic Nee-san

Tên khác: プラスチック姉さん; +チック姉さん; +Tic Elder Sister; +Tic Neesan; Plastic Elder Sister; Plus Tic Elder Sister; Plus Tic Neesan; + Tic Neesan

Thể loại: Hài hước, Seinen

Tác giả: Kurii Cha

Nhóm dịch: T.N Ram

Tình trạng: Đang tiến hành

Chuyện về CLB mô hình với đủ loại người bệnh bựa.
manga đã được làm thành anime cùng tên.
Tiến độ: lâu lâu 1 chap (do thớt solo clean+trans+edit, và phải gánh bộ The Voynich Hotel nữa).

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 149 2 days ago
Chapter 148 1 week ago
Chapter 147 1 week ago
Chapter 146 1 week ago
Chapter 145 1 week ago
Chapter 144 1 week ago
Chapter 143 1 week ago
Chapter 142 1 week ago
Chapter 141 1 week ago
Chapter 140 1 week ago
Chapter 139 1 week ago
Chapter 138 1 week ago
Chapter 137 1 week ago
Chapter 136 1 week ago
Chapter 135 1 week ago
Chapter 134 1 week ago
Chapter 133 1 week ago
Chapter 132 1 week ago
Chapter 131 1 week ago
Chapter 130 1 week ago
Chapter 129 1 week ago
Chapter 128 1 week ago
Chapter 127 1 week ago
Chapter 126 1 week ago
Chapter 125 1 week ago
Chapter 124 1 week ago
Chapter 123 1 week ago
Chapter 122 1 week ago
Chapter 121 1 week ago
Chapter 120 1 week ago
Chapter 119 1 week ago
Chapter 118 1 week ago
Chapter 117 1 week ago
Chapter 116 1 week ago
Chapter 115 1 week ago
Chapter 114 1 week ago
Chapter 113 1 week ago
Chapter 112 1 week ago
Chapter 111 1 week ago
Chapter 110 1 week ago
Chapter 109 1 week ago
Chapter 108 1 week ago
Chapter 107 1 week ago
Chapter 106 1 week ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98.5 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84.7 2 years ago
Chapter 84.6 2 years ago
Chapter 84.5 2 years ago
Chapter 84.1 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 3 years ago
Chapter 52 3 years ago
Chapter 51 3 years ago
Chapter 50 3 years ago
Chapter 49 3 years ago
Chapter 48 3 years ago
Chapter 47 3 years ago
Chapter 46 3 years ago
Chapter 45 3 years ago
Chapter 44 3 years ago
Chapter 43 3 years ago
Chapter 42 3 years ago
Chapter 41 3 years ago
Chapter 40 3 years ago
Chapter 39 3 years ago
Chapter 38 3 years ago
Chapter 37 3 years ago
Chapter 36 3 years ago
Chapter 35 3 years ago
Chapter 34 3 years ago
Chapter 33 3 years ago
Chapter 32 3 years ago
Chapter 31 3 years ago
Chapter 30 3 years ago
Chapter 29 3 years ago
Chapter 28 3 years ago
Chapter 27 3 years ago
Chapter 26 3 years ago
Chapter 25 3 years ago
Chapter 24 3 years ago
Chapter 23 3 years ago
Chapter 22 3 years ago
Chapter 21 3 years ago
Chapter 20 3 years ago
Chapter 19 3 years ago
Chapter 18 3 years ago
Chapter 17 3 years ago
Chapter 16 3 years ago
Chapter 15 3 years ago
Chapter 14 3 years ago
Chapter 13 3 years ago
Chapter 12 3 years ago
Chapter 11 3 years ago
Chapter 10 3 years ago
Chapter 9 3 years ago
Chapter 8 3 years ago
Chapter 7 3 years ago
Chapter 6 3 years ago
Chapter 5 3 years ago
Chapter 4 3 years ago
Chapter 3 3 years ago
Chapter 2 3 years ago
Chapter 1 3 years ago
X
X