Kingdom

Kingdom

Tên khác: Vương Giả Thiên Hạ

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Drama, Lịch sử

Tác giả: HARA Yasuhisa

Nhóm dịch: Hamtruyen , Đam Mê Truyện cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Trải qua hàng triệu năm kể từ thời đại của các vị thần . Đây là thời mà khát vọng của một người có thể xoay chuyển cả thế giới . Thời đại của hơn 500 năm binh biến : THỜI CHIẾN QUỐC . KINGDOM - VƯƠNG GIẢ THIÊN HẠ là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Tín cùng những thử thách cam go , những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại . Tác phẩm đã giành được giải thưởng văn hóa Tezuka Osamu lần thứ 17 vào năm 2013

 

 

 

 

 

...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 538 3 days ago
Chapter 537 1 week ago
Chapter 536 2 weeks ago
Chapter 535 4 weeks ago
Chapter 534 1 month ago
Chapter 533 1 month ago
Chapter 532 1 month ago
Chapter 531 2 months ago
Chapter 530 2 months ago
Chapter 529 2 months ago
Chapter 528 2 months ago
Chapter 527 3 months ago
Chapter 526 3 months ago
Chapter 525 3 months ago
Chapter 524 4 months ago
Chapter 523 4 months ago
Chapter 522 4 months ago
Chapter 521 4 months ago
Chapter 520 5 months ago
Chapter 519 5 months ago
Chapter 518 5 months ago
Chapter 517 5 months ago
Chapter 516 6 months ago
Chapter 515 6 months ago
Chapter 514 6 months ago
Chapter 513 6 months ago
Chapter 512 7 months ago
Chapter 511 7 months ago
Chapter 510 7 months ago
Chapter 509 8 months ago
Chapter 508 8 months ago
Chapter 507 8 months ago
Chapter 506 8 months ago
Chapter 505 8 months ago
Chapter 504 9 months ago
Chapter 503 9 months ago
Chapter 502 10 months ago
Chapter 501 10 months ago
Chapter 500 10 months ago
Chapter 499 11 months ago
Chapter 498 11 months ago
Chapter 497 1 year ago
Chapter 496 1 year ago
Chapter 495 1 year ago
Chapter 494 1 year ago
Chapter 493 1 year ago
Chapter 492 1 year ago
Chapter 491 1 year ago
Chapter 490 1 year ago
Chapter 489 1 year ago
Chapter 488 1 year ago
Chapter 487 1 year ago
Chapter 486 1 year ago
Chapter 485 1 year ago
Chapter 484 1 year ago
Chapter 483 1 year ago
Chapter 482 1 year ago
Chapter 481 1 year ago
Chapter 480 1 year ago
Chapter 479 1 year ago
Chapter 478 1 year ago
Chapter 477 1 year ago
Chapter 476 1 year ago
Chapter 475 1 year ago
Chapter 474 1 year ago
Chapter 473 1 year ago
Chapter 472 1 year ago
Chapter 471 1 year ago
Chapter 470 1 year ago
Chapter 469 1 year ago
Chapter 468 1 year ago
Chapter 467 1 year ago
Chapter 466 1 year ago
Chapter 465 1 year ago
Chapter 464 1 year ago
Chapter 463 1 year ago
Chapter 462 1 year ago
Chapter 461 1 year ago
Chapter 460 1 year ago
Chapter 459 1 year ago
Chapter 458 1 year ago
Chapter 457 1 year ago
Chapter 456 1 year ago
Chapter 455 1 year ago
Chapter 454 1 year ago
Chapter 453 2 years ago
Chapter 452 2 years ago
Chapter 451 2 years ago
Chapter 450 2 years ago
Chapter 449 2 years ago
Chapter 448 2 years ago
Chapter 447 2 years ago
Chapter 446 2 years ago
Chapter 445 2 years ago
Chapter 444 2 years ago
Chapter 443 2 years ago
Chapter 442 2 years ago
Chap 441 2 years ago
Chap 440 2 years ago
Chap 439 2 years ago
Chap 438 2 years ago
Chap 437 2 years ago
Chap 436 2 years ago
Chap 435 2 years ago
Chap 434 2 years ago
Chap 433 2 years ago
Chap 432 2 years ago
Chap 431 2 years ago
Chap 430 2 years ago
Chap 429 2 years ago
Chap 428 2 years ago
Chap 427 2 years ago
Chap 426 2 years ago
Chap 425 2 years ago
Chap 424 2 years ago
Chap 423 2 years ago
Chap 420-422 2 years ago
Chap 417-419 2 years ago
Chap 415-146 2 years ago
chap 414 2 years ago
chap 413 2 years ago
chap 412 2 years ago
chap 411 2 years ago
chap 410 2 years ago
chap 409 2 years ago
chap 408 2 years ago
chap 407 2 years ago
Chap 405-406 2 years ago
Chap 404 2 years ago
chap 403 2 years ago
chap 402 2 years ago
chap 401 2 years ago
chap 400 2 years ago
chap 399 2 years ago
chap 398 2 years ago
chap 397 2 years ago
chap 396 2 years ago
chap 395 2 years ago
Chap 394 2 years ago
chap 393 2 years ago
chap 392 2 years ago
chap 391 2 years ago
Chap 390 2 years ago
chap 389 2 years ago
chap 388 2 years ago
chap 387 2 years ago
chap 386 2 years ago
chap 385 2 years ago
chap 384 2 years ago
chap 383 2 years ago
chap 382 2 years ago
chap 381 2 years ago
chap 380 2 years ago
chap 379 2 years ago
chap 378 2 years ago
Chap 377 2 years ago
chap 376 2 years ago
chap 375 2 years ago
chap 374 2 years ago
chap 373 2 years ago
chap 372 2 years ago
chap 371 2 years ago
chap 370 2 years ago
chap 369 2 years ago
chap 368 2 years ago
chap 367 2 years ago
chap 366 2 years ago
chap 365 2 years ago
Chap 364 2 years ago
chap 363 2 years ago
chap 362 2 years ago
chap 361 2 years ago
chap 360 2 years ago
chap 359 2 years ago
chap 358 2 years ago
chap 357 2 years ago
chap 356 2 years ago
chap 354 2 years ago
chap 353 2 years ago
chap 352 2 years ago
chap 351 2 years ago
chap 350 2 years ago
chap 349 2 years ago
chap 348 2 years ago
chap 347 2 years ago
chap 346 2 years ago
chap 345 2 years ago
chap 344 2 years ago
chap 343 2 years ago
chap 342 2 years ago
chap 341 2 years ago
chap 340 2 years ago
chap 339 2 years ago
chap 338 2 years ago
chap 337 2 years ago
Chap 336 2 years ago
Chap 335 2 years ago
Chap 334 2 years ago
Chap 333 2 years ago
Chap 332 2 years ago
Chap 331 2 years ago
Chap 330 2 years ago
chap 329 2 years ago
chap 328 2 years ago
chap 327 2 years ago
chap 326 2 years ago
chap 325 2 years ago
chap 324 2 years ago
chap 323 2 years ago
chap 322 2 years ago
chap 321 2 years ago
chap 320 2 years ago
chap 319 2 years ago
chap 318 2 years ago
chap 317 2 years ago
chap 316 2 years ago
chap 315 2 years ago
chap 314 2 years ago
chap 313 2 years ago
chap 312 2 years ago
chap 311 2 years ago
Chap 310 2 years ago
chap 309 2 years ago
chap 308 2 years ago
chap 307 2 years ago
chap 306 2 years ago
chap 305 2 years ago
chap 304 2 years ago
chap 303 2 years ago
chap 302 2 years ago
chap 301 2 years ago
chap 300 2 years ago
chap 299 2 years ago
chap 298 2 years ago
chap 297 2 years ago
chap 296 2 years ago
chap 295 2 years ago
chap 294 2 years ago
chap 293 2 years ago
chap 292 2 years ago
chap 291 2 years ago
chap 290 2 years ago
chap 289 2 years ago
chap 288 2 years ago
chap 287 2 years ago
chap 286 2 years ago
chap 285 2 years ago
chap 284 2 years ago
chap 283 2 years ago
chap 282 2 years ago
chap 281 2 years ago
chap 280 2 years ago
chap 279 2 years ago
Chap 278 2 years ago
Chap 277 2 years ago
chap 276 2 years ago
chap 275 2 years ago
chap 274 2 years ago
chap 273 2 years ago
chap 272 2 years ago
chap 271 2 years ago
chap 270 2 years ago
chap 269 2 years ago
Chap 268 2 years ago
chap 267 2 years ago
chap 266 2 years ago
chap 265 2 years ago
chap 264 2 years ago
chap 263 2 years ago
chap 262 2 years ago
chap 261 2 years ago
chap 260 2 years ago
chap 259 2 years ago
chap 258 2 years ago
chap 257 2 years ago
chap 256 2 years ago
chap 255 2 years ago
chap 254 2 years ago
chap 253 2 years ago
chap 252 2 years ago
chap 251 2 years ago
chap 250 2 years ago
chap 249 2 years ago
chap 248 2 years ago
chap 247 2 years ago
Chap 246 2 years ago
Chap 246 2 years ago
Chap 245 2 years ago
Chap 244 2 years ago
Chap 243 2 years ago
Chap 242 2 years ago
Chap 241 2 years ago
Chap 240 2 years ago
Chap 239 2 years ago
Chap 238 2 years ago
Chap 237 2 years ago
Chap 236 2 years ago
Chap 235 2 years ago
Chap 234 2 years ago
Chap 233 2 years ago
Chap 232 2 years ago
Chap 231 2 years ago
Chap 230 2 years ago
Chap 229 2 years ago
Chap 228 2 years ago
Chap 227 2 years ago
Chap 226 2 years ago
Chap 225 2 years ago
Chap 224 2 years ago
Chap 223 2 years ago
Chap 222 2 years ago
Chap 221 2 years ago
Chap 220 2 years ago
Chap 219 2 years ago
Chap 218 2 years ago
Chap 217 2 years ago
Chap 216 2 years ago
Chap 215 2 years ago
Chap 214 2 years ago
Chap 213 2 years ago
Chap 212 2 years ago
Chap 211 2 years ago
Chap 210 2 years ago
Chap 209 2 years ago
Chap 208 2 years ago
Chap 207 2 years ago
Chap 206 2 years ago
Chap 205 2 years ago
Chap 204 2 years ago
Chap 203 2 years ago
Chap 202 2 years ago
Chap 201 2 years ago
Chap 200 2 years ago
Chap 199 2 years ago
Chap 198 2 years ago
Chap 197 2 years ago
Chap 196 2 years ago
Chap 195 2 years ago
Chap 194 2 years ago
Chap 193 2 years ago
Chap 192 2 years ago
Chap 191 2 years ago
Chap 190 2 years ago
Chap 189 2 years ago
Chap 188 2 years ago
Chap 187 2 years ago
Chap 186 2 years ago
Chap 185 2 years ago
Chap 184 2 years ago
Chap 183 2 years ago
Chap 182 2 years ago
Chap 181 2 years ago
Chap 180 2 years ago
Chap 179 2 years ago
Chap 178 2 years ago
Chap 177 2 years ago
Chap 176 2 years ago
Chap 175 2 years ago
Chap 174 2 years ago
Chap 173 2 years ago
Chap 172 2 years ago
Chap 171 2 years ago
Chap 170 2 years ago
Chap 169 2 years ago
Chap 168 2 years ago
Chap 167 2 years ago
Chap 166 2 years ago
Chap 165 2 years ago
Chap 164 2 years ago
Chap 163 2 years ago
Chap 162 2 years ago
Chap 161 2 years ago
Chap 160 2 years ago
Chap 159 2 years ago
Chap 158 2 years ago
Chap 157 2 years ago
Chap 156 2 years ago
Chap 155 2 years ago
Chap 154 2 years ago
Chap 153 2 years ago
Chap 152 2 years ago
Chap 151 2 years ago
Chap 150 2 years ago
Chap 149 2 years ago
Chap 148 2 years ago
Chap 147 2 years ago
Chap 146 2 years ago
Chap 145 2 years ago
Chap 144 2 years ago
Chap 143 2 years ago
Chap 142 2 years ago
Chap 141 2 years ago
Chap 140 2 years ago
Chap 139 2 years ago
Chap 138 2 years ago
Chap 137 2 years ago
Chap 136 2 years ago
Chap 135 2 years ago
Chap 134 2 years ago
Chap 133 2 years ago
Chap 132 2 years ago
Chap 131 2 years ago
Chap 130 2 years ago
Chap 129 2 years ago
Chap 128 2 years ago
Chap 127 2 years ago
Chap 126 2 years ago
Chap 125 2 years ago
Chap 124 2 years ago
Chap 123 2 years ago
Chap 122 2 years ago
Chap 121 2 years ago
Chap 120 2 years ago
Chap 119 2 years ago
Chap 118 2 years ago
Chap 117 2 years ago
Chap 116 2 years ago
Chap 115 2 years ago
Chap 114 2 years ago
Chap 113 2 years ago
Chap 112 2 years ago
Chap 111 2 years ago
Chap 110 2 years ago
Chap 109 2 years ago
Chap 108 2 years ago
Chap 107 2 years ago
Chap 106 2 years ago
Chap 105 2 years ago
Chap 104 2 years ago
Chap 103 2 years ago
Chap 102 2 years ago
Chap 101 2 years ago
Chap 100 2 years ago
Chap 99 2 years ago
Chap 98 2 years ago
Chap 97 2 years ago
Chap 96 2 years ago
Chap 95 2 years ago
Chap 94 2 years ago
Chap 93 2 years ago
Chap 92 2 years ago
Chap 91 2 years ago
Chap 90 2 years ago
Chap 89 2 years ago
Chap 88 2 years ago
Chap 87 2 years ago
Chap 86 2 years ago
Chap 85 2 years ago
Chap 84 2 years ago
Chap 83 2 years ago
Chap 82 2 years ago
Chap 81 2 years ago
Chap 80 2 years ago
Chap 79 2 years ago
Chap 78 2 years ago
Chap 77 2 years ago
Chap 76 2 years ago
Chap 75 2 years ago
Chap 74 2 years ago
Chap 73 2 years ago
Chap 72 2 years ago
Chap 71 2 years ago
Chap 70 2 years ago
Chap 69 2 years ago
Chap 68 2 years ago
Chap 67 2 years ago
Chap 66 2 years ago
Chap 65 2 years ago
Chap 64 2 years ago
Chap 63 2 years ago
Chap 62 2 years ago
Chap 61 2 years ago
Chap 60 2 years ago
Chap 59 2 years ago
Chap 58 2 years ago
Chap 57 2 years ago
Chap 57 2 years ago
Chap 56 2 years ago
Chap 55 2 years ago
Chap 54 2 years ago
Chap 53 2 years ago
Chap 52.5 2 years ago
Chap 52 2 years ago
Chap 51 2 years ago
Chap 50 2 years ago
Chap 49 2 years ago
Chap 48 2 years ago
Chap 47 2 years ago
Chap 46 2 years ago
Chap 45 2 years ago
Chap 44 2 years ago
Chap 43 2 years ago
Chap 42 2 years ago
Chap 41 2 years ago
Chap 40 2 years ago
Chap 39 2 years ago
Chap 38 2 years ago
Chap 37 2 years ago
Chap 36 2 years ago
Chap 35 2 years ago
Chap 34 2 years ago
Chap 33 2 years ago
Chap 32 2 years ago
Chap 31 2 years ago
Chap 30 2 years ago
Chap 29 2 years ago
Chap 28 2 years ago
Chap 27 2 years ago
Chap 26 2 years ago
Chap 25 2 years ago
Chap 24 2 years ago
Chap 23 2 years ago
Chap 22 2 years ago
Chap 21 2 years ago
Chap 20 2 years ago
Chap 19 2 years ago
Chap 18 2 years ago
Chap 17 2 years ago
Chap 16 2 years ago
Chap 15 2 years ago
Chap 14 2 years ago
Chap 13 2 years ago
Chap 12 2 years ago
Chap 11 2 years ago
Chap 10 2 years ago
Chap 9 2 years ago
Chap 8 2 years ago
Chap 7 2 years ago
Chap 6 2 years ago
Chap 5 2 years ago
Chap 4 2 years ago
Chap 3 2 years ago
Chap 2 2 years ago
Chap 1 2 years ago
X