Cocytus

Cocytus

Thể loại: Yuri

Tác giả: Kodama Naoko

Nhóm dịch: Trang Sally

Tình trạng: Ngưng

Vừa nhập học, một bạn loli đã bị bắt nạt. Một bạn khác chú ý vì cái tên đặc biệt của bạn loli. Run rủi sao GV chủ nhiệm tạo cơ hội cho 2 người làm việc chung và thế là....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X