Darling in the FranXX! (4-koma)

Darling in the FranXX! (4-koma)

Tên khác: Darling in the FranXX! (4-koma)

Thể loại: Hài hước, Drama, Lãng mạn, Máy móc, Siêu nhiên

Tác giả: mato (Mozu Hayanie)

Nhóm dịch: From Waifu With Love

Tình trạng: Đang tiến hành

Phiên bản parody của anime Darling In The FranXX

Tên chương Thời gian đăng
Chap 25 3 days ago
Chap 24 3 days ago
Chap 23 3 days ago
Chap 22 3 days ago
Chap 21 3 days ago
Chap 20 4 days ago
Chap 19 4 days ago
Chap 18 4 days ago
Chap 17 4 days ago
Chap 16 4 days ago
Chap 15 6 days ago
Chap 14 6 days ago
Chap 13 6 days ago
Chap 12 6 days ago
Chap 11 6 days ago
Chap 10 1 week ago
Chap 9 1 week ago
Chap 8 1 week ago
Chap 7 1 week ago
Chap 6 1 week ago
Chap 5 1 week ago
Chap 4 1 week ago
Chap 3 1 week ago
Chap 2 1 week ago
Chap 1 1 week ago
X
X