Chung Quỳ Truyền Kỳ

Chung Quỳ Truyền Kỳ

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Đại Đường thạnh thế, con đường tơ lụa vô cùng phồn vinh. Dương gian náo nhiệt, quỷ quái âm gian cũng không cam tịch mịch, lũ lượt lên dương gian tìm chỗ gá vào hay hút tinh huyết.  Quỷ Vương Chung Quỳ ra tay, truyền kỳ về quỷ vương cân bằng hai thế giới âm dương chính thức bắt đầu.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 51 2 days ago
Chapter 50 4 days ago
Chapter 49 6 days ago
Chapter 48 1 week ago
Chapter 47 1 week ago
Chapter 46 1 week ago
Chapter 45 2 weeks ago
Chapter 44 2 weeks ago
Chapter 43 2 weeks ago
Chapter 42 3 weeks ago
Chapter 41 3 weeks ago
Chapter 40 1 month ago
Chapter 39 1 month ago
Chapter 38.5 1 month ago
Chapter 38 1 month ago
Chapter 37 1 month ago
Chapter 36 1 month ago
Chapter 35 1 month ago
Chapter 34 1 month ago
Chapter 33 1 month ago
Chapter 32 1 month ago
Chapter 31 1 month ago
Chapter 30 1 month ago
Chapter 29 1 month ago
Chapter 28 1 month ago
Chapter 27 1 month ago
Chapter 26 1 month ago
Chapter 25 2 months ago
Chapter 24 2 months ago
Chapter 23 2 months ago
Chapter 22 2 months ago
Chapter 21 2 months ago
Chapter 20 2 months ago
Chapter 19 2 months ago
Chapter 18 2 months ago
Chapter 17 2 months ago
Chapter 16 2 months ago
Chapter 15 2 months ago
Chapter 14 2 months ago
Chapter 13 2 months ago
Chapter 12 2 months ago
Chapter 11 2 months ago
Chapter 10 2 months ago
Chapter 9 2 months ago
Chapter 8 2 months ago
Chapter 7 2 months ago
Chapter 6 2 months ago
Chapter 5 2 months ago
Chapter 4 3 months ago
Chapter 3 3 months ago
Chapter 2 3 months ago
Chapter 1 3 months ago
X
X