Cuồng Thần

Cuồng Thần

Thể loại: Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 56 2 weeks ago
Chapter 55.5 2 weeks ago
Chapter 55 2 weeks ago
Chapter 54.5 2 weeks ago
Chapter 54 2 weeks ago
Chapter 53.5 2 weeks ago
Chapter 53 2 weeks ago
Chapter 52.5 2 weeks ago
Chapter 52 2 weeks ago
Chapter 51.5 2 weeks ago
Chapter 51 2 weeks ago
Chapter 50.5 2 weeks ago
Chapter 50 2 weeks ago
Chapter 49.5 2 weeks ago
Chapter 49 2 weeks ago
Chapter 48.5 2 weeks ago
Chapter 48 2 weeks ago
Chapter 47.5 2 weeks ago
Chapter 47 2 weeks ago
Chapter 46.5 4 months ago
Chapter 46 4 months ago
Chapter 45.5 5 months ago
Chapter 45 5 months ago
Chapter 44.5 6 months ago
Chapter 44 6 months ago
Chapter 43.5 6 months ago
Chapter 43 6 months ago
Chapter 42.5 7 months ago
Chapter 42 7 months ago
Chapter 41.5 7 months ago
Chapter 41 7 months ago
Chapter 40b 7 months ago
Chapter 40 7 months ago
Chapter 39b 7 months ago
Chapter 39 7 months ago
Chapter 38b 7 months ago
Chapter 38a 7 months ago
Chapter 37b 7 months ago
Chapter 37a 7 months ago
Chapter 36 7 months ago
Chapter 35b 7 months ago
Chapter 35a 7 months ago
Chapter 34b 7 months ago
Chapter 34a 7 months ago
Chapter 33b 7 months ago
Chapter 33a 7 months ago
Chapter 32b 7 months ago
Chapter 32a 7 months ago
Chapter 31b 7 months ago
Chapter 31a 7 months ago
Chapter 30b 7 months ago
Chapter 30a 7 months ago
Chapter 29b 7 months ago
Chapter 29a 7 months ago
Chapter 28b 7 months ago
Chapter 28 7 months ago
Chapter 27b 7 months ago
Chapter 27a 7 months ago
Chapter 26 7 months ago
Chapter 25 7 months ago
Chapter 24b 7 months ago
Chapter 24a 7 months ago
Chapter 23 7 months ago
Chapter 22 7 months ago
Chapter 21b 7 months ago
Chapter 21a 7 months ago
Chapter 20b 7 months ago
Chapter 20a 7 months ago
Chapter 19b 7 months ago
Chapter 19a 7 months ago
Chapter 18b 7 months ago
Chapter 18a 7 months ago
Chapter 17 7 months ago
Chapter 16.1 7 months ago
Chapter 16 7 months ago
Chapter 15.1 7 months ago
Chapter 15 7 months ago
Chapter 14 7 months ago
Chapter 13 7 months ago
Chapter 12 7 months ago
Chapter 11 7 months ago
Chapter 10 7 months ago
Chapter 9 7 months ago
Chapter 8 7 months ago
Chapter 7 7 months ago
Chapter 6 7 months ago
Chapter 5 7 months ago
Chapter 4 7 months ago
Chapter 3 7 months ago
Chapter 2 7 months ago
Chapter 1 7 months ago
Chapter 0 7 months ago
X
X