Cuồng Thần

Cuồng Thần

Thể loại: Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuồng Thần: Đây là thế giới của sự tranh giành giữa Nhân - Ma - Thú - Long Thần - Linh Tinh ..... Ở đây có những quân đoàn cự thú chiến sĩ Behemoth, có Long Kỵ Sĩ Quân Đoàn bay lượn khắp bầu trời, có Đọa Lạc Thiên Sứ Quân Đoàn của ma tộc, còn có ... Hắn! là kết quả bất đắc dĩ của ba chủng tộc Nhân - Ma - Thú, cũng mang trong mình tiềm chất cuồng chiến hiếm thấy trong thường dân ... Hắn nhất ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 42.5 17 hours ago
Chapter 42 3 days ago
Chapter 41.5 3 days ago
Chapter 41 3 days ago
Chapter 40b 3 days ago
Chapter 40 3 days ago
Chapter 39b 3 days ago
Chapter 39 3 days ago
Chapter 38b 3 days ago
Chapter 38a 3 days ago
Chapter 37b 3 days ago
Chapter 37a 3 days ago
Chapter 36 3 days ago
Chapter 35b 3 days ago
Chapter 35a 3 days ago
Chapter 34b 3 days ago
Chapter 34a 3 days ago
Chapter 33b 3 days ago
Chapter 33a 3 days ago
Chapter 32b 3 days ago
Chapter 32a 3 days ago
Chapter 31b 3 days ago
Chapter 31a 3 days ago
Chapter 30b 3 days ago
Chapter 30a 3 days ago
Chapter 29b 3 days ago
Chapter 29a 3 days ago
Chapter 28b 3 days ago
Chapter 28 3 days ago
Chapter 27b 3 days ago
Chapter 27a 3 days ago
Chapter 26 3 days ago
Chapter 25 3 days ago
Chapter 24b 3 days ago
Chapter 24a 3 days ago
Chapter 23 3 days ago
Chapter 22 3 days ago
Chapter 21b 3 days ago
Chapter 21a 3 days ago
Chapter 20b 3 days ago
Chapter 20a 3 days ago
Chapter 19b 3 days ago
Chapter 19a 3 days ago
Chapter 18b 3 days ago
Chapter 18a 3 days ago
Chapter 17 3 days ago
Chapter 16.1 3 days ago
Chapter 16 3 days ago
Chapter 15.1 3 days ago
Chapter 15 3 days ago
Chapter 14 3 days ago
Chapter 13 3 days ago
Chapter 12 3 days ago
Chapter 11 3 days ago
Chapter 10 3 days ago
Chapter 9 3 days ago
Chapter 8 3 days ago
Chapter 7 3 days ago
Chapter 6 3 days ago
Chapter 5 3 days ago
Chapter 4 3 days ago
Chapter 3 3 days ago
Chapter 2 3 days ago
Chapter 1 3 days ago
Chapter 0 3 days ago
X