Toàn Chức Cao Thủ

Toàn Chức Cao Thủ

Tên khác: The King's Avatar

Thể loại: Hành động

Tác giả: Hồ Điệp Lam

Nhóm dịch: Dr.Raw , Truyenv1.com cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Đúng lúc mày một sever mới của Vinh Quang xuất hiện, Diệp Thu Vừa làm quản lý internet vừa tạo một id mới "Quân sở Tiếu” để tham gia . Đặc biệt lần này Diệp Thu chọn class là Tán nhân (không chức nghiệp chỉ sử dụng các kỹ nâng lv 20, vì ở từ lv 1 >> 20 có thể sử dụng tất cả các kỹ năng lv 20 của mọi nghề, sau đó khi chuyển cấp sẽ huỷ các kỹ năng này và được các kỹ năng lv cao hơn tương ứng với các class, ở đây Tán nhân là người ở lv 20 không chuyển cấp mà luyện tiếp).
Tên chương Thời gian đăng
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 112 4 days ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 111 4 days ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 110 1 week ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 109 2 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 108 2 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 107 2 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 106 2 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 105 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 104 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 103 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 102 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 101 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 100 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 99 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 98 3 weeks ago
Toàn Chức Cao Thủ(Raw) Chap 97 3 weeks ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Truyenv1.com Chapter 94
X