Hell’s Kitchen

Hell’s Kitchen

Thể loại: Phiêu lưu, Hài hước, Shounen

Tác giả:

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đang tiến hành

Ren có lẽ là cậu bé tốt nhất trong trường. Nhưng thật tiếc rằng cậu ấy sẽ phải xuống Địa Ngục

Tên chương Thời gian đăng
Chap 49 1 week ago
Chapter 48 2 weeks ago
Chapter 47 2 weeks ago
Chapter 46 2 weeks ago
Chapter 45 2 weeks ago
Chapter 44 2 weeks ago
Chapter 43 2 weeks ago
Chapter 42 2 weeks ago
Chapter 41.5 2 weeks ago
Chapter 41 2 weeks ago
Chapter 40 2 weeks ago
Chapter 39 2 weeks ago
Chapter 38 2 weeks ago
Chapter 37 2 weeks ago
Chapter 36 2 weeks ago
Chapter 35 2 weeks ago
Chapter 34 2 weeks ago
Chapter 33 2 weeks ago
Chapter 32 2 weeks ago
Chapter 31 2 weeks ago
Chapter 30 2 weeks ago
Chapter 29 2 weeks ago
Chapter 28 2 weeks ago
Chapter 27 2 weeks ago
Chapter 26 2 weeks ago
Chapter 25 2 weeks ago
Chapter 24 2 weeks ago
Chapter 23 2 weeks ago
Chapter 22 2 weeks ago
Chapter 21 2 weeks ago
Chapter 20 2 weeks ago
Chapter 19 2 weeks ago
Chapter 18 2 weeks ago
Chapter 17 2 weeks ago
Chapter 16 2 weeks ago
Chapter 15 2 weeks ago
Chapter 14 2 weeks ago
Chapter 13 2 weeks ago
Chapter 12 2 weeks ago
Chapter 11 2 weeks ago
Chapter 10 2 weeks ago
Chapter 9 2 weeks ago
Chapter 8 2 weeks ago
Chapter 7 2 weeks ago
Chapter 6 2 weeks ago
Chapter 5 2 weeks ago
Chapter 4 2 weeks ago
Chapter 3 2 weeks ago
Chapter 2 2 weeks ago
Chapter 1 2 weeks ago
X