A Kiss And A White Lily

A Kiss And A White Lily

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Học đường, Yuri

Tác giả: Canno

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Tình trạng: Đang tiến hành

"Con nhà người ta" Shiramine Ayaka gặp phải "thiên tài" Kurosawa Yurine.   Sau đây là câu chuyện về 2 cô nàng (và rất nhiều cô nàng khác)

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 37 3 weeks ago
Chapter 36 2 months ago
Chapter 35.5 2 months ago
Chapter 35.1 2 months ago
Chapter 35 2 months ago
Chapter 34 2 months ago
Chapter 33 2 months ago
Chapter 32 2 months ago
Chapter 31 2 months ago
Chapter 30.5 2 months ago
Chapter 30.1 2 months ago
Chapter 30 2 months ago
Chapter 29 2 months ago
Chapter 28 2 months ago
Chapter 27 2 months ago
Chapter 26 2 months ago
Chapter 25.5 3 months ago
Chapter 25.1 3 months ago
Chapter 25 3 months ago
Chapter 24 3 months ago
Chapter 23 3 months ago
Chapter 22 3 months ago
Chapter 21 3 months ago
Chapter 20.5 3 months ago
Chapter 20 3 months ago
Chapter 19.6 3 months ago
Chapter 19.5 3 months ago
Chapter 19 3 months ago
Chapter 18 3 months ago
Chapter 17 3 months ago
Chapter 16 3 months ago
Chapter 15.5 3 months ago
Chapter 15.1 3 months ago
Chapter 15 3 months ago
Chapter 14 3 months ago
Chapter 13 3 months ago
Chapter 12.5 4 months ago
Chapter 12 4 months ago
Chapter 11 4 months ago
Chapter 10.5 4 months ago
Chapter 10 4 months ago
Chapter 9 4 months ago
Chapter 8 4 months ago
Chapter 7 4 months ago
Chapter 6.5 4 months ago
Chapter 6 4 months ago
Chapter 5 4 months ago
Chapter 4 4 months ago
Chapter 3 4 months ago
Chapter 2 4 months ago
Chapter 1 4 months ago
X