A Kiss And A White Lily

A Kiss And A White Lily

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Học đường, Yuri

Tác giả: Canno

Nhóm dịch: Knights of Yuri

Tình trạng: Đang tiến hành

"Con nhà người ta" Shiramine Ayaka gặp phải "thiên tài" Kurosawa Yurine.   Sau đây là câu chuyện về 2 cô nàng (và rất nhiều cô nàng khác)

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 37 2 months ago
Chapter 36 4 months ago
Chapter 35.5 4 months ago
Chapter 35.1 4 months ago
Chapter 35 4 months ago
Chapter 34 4 months ago
Chapter 33 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30.5 4 months ago
Chapter 30.1 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25.5 5 months ago
Chapter 25.1 5 months ago
Chapter 25 5 months ago
Chapter 24 5 months ago
Chapter 23 5 months ago
Chapter 22 5 months ago
Chapter 21 5 months ago
Chapter 20.5 5 months ago
Chapter 20 5 months ago
Chapter 19.6 5 months ago
Chapter 19.5 5 months ago
Chapter 19 5 months ago
Chapter 18 5 months ago
Chapter 17 5 months ago
Chapter 16 5 months ago
Chapter 15.5 5 months ago
Chapter 15.1 5 months ago
Chapter 15 5 months ago
Chapter 14 5 months ago
Chapter 13 5 months ago
Chapter 12.5 6 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10.5 6 months ago
Chapter 10 6 months ago
Chapter 9 6 months ago
Chapter 8 6 months ago
Chapter 7 6 months ago
Chapter 6.5 6 months ago
Chapter 6 6 months ago
Chapter 5 6 months ago
Chapter 4 6 months ago
Chapter 3 6 months ago
Chapter 2 6 months ago
Chapter 1 6 months ago
X
X