Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương

Tên khác: Thứ nữ hữu độc

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Shoujo, Shounen, Chuyển sinh, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Nhóm dịch: Tà Đạo Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Thứ nữ thừa tướng phủ, chịu khổ tám năm, cuối cùng cũng được lên làm hoàng hậu, phụng lâm thiên hạ. Nào ngờ thế sự khó lường, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị hoàng hậu của nàng, bức con trai nàng chết!

Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm chuyện tốt giúp người nữa, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hoàng hậu!

Nơi thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ hữu độc (Cẩm tú Vị Ương) của Tần Giản.

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Chủ bút: shero

Cộng tác: Cô Lâu Ngưu Tử

Thể loại: xuyên việt, cung đấu, trọng sinh, phục thù

 

Tên chương Thời gian đăng
chap 36 5 months ago
chap 35 5 months ago
chap 34 5 months ago
chap33 6 months ago
chap33 6 months ago
chap 32 6 months ago
chap 31 6 months ago
chap 30 6 months ago
chap 29 7 months ago
chap 28 7 months ago
chap 27 7 months ago
chap 26 7 months ago
Chap 25 7 months ago
chap 24 8 months ago
Chap 23 8 months ago
Chap 22 8 months ago
Chap 21 8 months ago
Chap 20 8 months ago
chap 19 8 months ago
Chap 18 8 months ago
Chap 17- Thường Hỉ gặp nạn 8 months ago
Chap 16- Tai nan rơi xuống hồ 8 months ago
Chap15- Chỉ đóng vai phụ 8 months ago
Chap14- Bới lông tìm vết 8 months ago
chap13- Giá họa Tường thị 8 months ago
Chap12- Áo choàng đáng nghi 8 months ago
Chap11- Sóng ngầm 8 months ago
Chap 10- Lão phu nhân 9 months ago
Chap 9- Thư phòng chi tranh 9 months ago
Chap 8- Đại phu nhân 9 months ago
Chap 7 - Bình Thành đưa tin 9 months ago
Chap 6 - Thác Bạt Ngọc 9 months ago
Chap 5 - Cải thiện hoàn cảnh 10 months ago
Chap 4 - Tương kế tựu kế 10 months ago
Chap 3 - Tai họa của Chu thẩm 10 months ago
Chap 2 - Thứ nữ Lý phủ 10 months ago
Chap 1 - Phế hậu trọng sinh 10 months ago
Chap 0 - Giới thiệu 10 months ago
X
X