Cẩm Tú Vị Ương

Cẩm Tú Vị Ương

Tên khác: Thứ nữ hữu độc

Thể loại: Drama, Lãng mạn, Shoujo, Shounen, Chuyển sinh, Truyện Tàu (Manhua)

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Nhóm dịch: _TÀ ĐẠO TEAM_

Tình trạng: Đang tiến hành

Thứ nữ thừa tướng phủ, chịu khổ tám năm, cuối cùng cũng được lên làm hoàng hậu, phụng lâm thiên hạ. Nào ngờ thế sự khó lường, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị hoàng hậu của nàng, bức con trai nàng chết!

Trong lãnh cung, nàng cắn răng, uống cạn ly rượu độc! Thề với trời, nếu có kiếp sau, nàng sẽ không làm chuyện tốt giúp người nữa, tuyệt đối không vào cung, thề không làm hoàng hậu!

Nơi thừa tướng phủ, thứ nữ trọng sinh, ác nữ trở về.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ hữu độc (Cẩm tú Vị Ương) của Tần Giản.

Tác giả: Ling Chuang Animation Studio

Chủ bút: shero

Cộng tác: Cô Lâu Ngưu Tử

Thể loại: xuyên việt, cung đấu, trọng sinh, phục thù

 

Tên chương Thời gian đăng
chap 24 2 days ago
Chap 23 1 week ago
Chap 22 2 weeks ago
Chap 21 3 weeks ago
Chap 20 3 weeks ago
chap 19 3 weeks ago
Chap 18 3 weeks ago
Chap 17- Thường Hỉ gặp nạn 3 weeks ago
Chap 16- Tai nan rơi xuống hồ 3 weeks ago
Chap15- Chỉ đóng vai phụ 3 weeks ago
Chap14- Bới lông tìm vết 3 weeks ago
chap13- Giá họa Tường thị 3 weeks ago
Chap12- Áo choàng đáng nghi 3 weeks ago
Chap11- Sóng ngầm 3 weeks ago
Chap 10- Lão phu nhân 3 weeks ago
Chap 9- Thư phòng chi tranh 3 weeks ago
Chap 8- Đại phu nhân 3 weeks ago
Chap 7 - Bình Thành đưa tin 3 weeks ago
Chap 6 - Thác Bạt Ngọc 1 month ago
Chap 5 - Cải thiện hoàn cảnh 2 months ago
Chap 4 - Tương kế tựu kế 2 months ago
Chap 3 - Tai họa của Chu thẩm 2 months ago
Chap 2 - Thứ nữ Lý phủ 2 months ago
Chap 1 - Phế hậu trọng sinh 2 months ago
Chap 0 - Giới thiệu 2 months ago
X