Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Thể loại: Hành động

Tác giả:

Nhóm dịch: A3manga

Tình trạng: Đang tiến hành

1 nữ quân nhân thế kỉ 21 tinh thông Đông - Tây y thuật, võ thuật và tiễn thuật.

Trên đường làm nhiệm vụ thì cô được xuyên không về quá khứ và mang trong 1 mối thù của thân xác mới.

Nàng sẽ làm gì đây?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 91 1 week ago
Chapter 90 2 weeks ago
Chapter 89 3 weeks ago
Chapter 88 4 weeks ago
Chapter 87 1 month ago
Chapter 86 1 month ago
Chapter 85 1 month ago
Chapter 84 1 month ago
Chapter 83 2 months ago
Chapter 82 2 months ago
Chapter 81 2 months ago
Chapter 80 2 months ago
Chapter 79 3 months ago
Chapter 78 3 months ago
Chapter 77 3 months ago
Chapter 76 3 months ago
Chapter 75 4 months ago
Chapter 74 4 months ago
Chapter 73 4 months ago
Chapter 72 4 months ago
Chapter 71 4 months ago
Chapter 70 5 months ago
Chapter 69 5 months ago
Chapter 68 5 months ago
Chapter 67 5 months ago
Chapter 66 6 months ago
Chapter 65 6 months ago
Chapter 64 6 months ago
Chapter 63 6 months ago
Chapter 62 6 months ago
Chapter 61 7 months ago
Chapter 60 7 months ago
Chapter 59 7 months ago
Chapter 58 8 months ago
Chapter 57 8 months ago
Chapter 56 8 months ago
Chapter 55 8 months ago
Chapter 54 9 months ago
Chapter 53 9 months ago
Chapter 52 9 months ago
Chapter 51 9 months ago
Chapter 50 10 months ago
Chapter 49 10 months ago
Chapter 48 10 months ago
Chapter 47 10 months ago
Chapter 46 10 months ago
Chapter 45 10 months ago
Chapter 44 10 months ago
Chapter 43 10 months ago
Chapter 42 10 months ago
Chapter 41 10 months ago
Chapter 40 10 months ago
Chapter 39 10 months ago
Chapter 38 10 months ago
Chapter 37 10 months ago
Chapter 36 10 months ago
Chapter 35 10 months ago
Chapter 34 10 months ago
Chapter 33 10 months ago
Chapter 32 10 months ago
Chapter 31 10 months ago
Chapter 30 10 months ago
Chapter 29 10 months ago
Chapter 28 10 months ago
Chapter 27 10 months ago
Chapter 26 10 months ago
Chapter 25 10 months ago
Chapter 24 10 months ago
Chapter 23 10 months ago
Chapter 22 10 months ago
Chapter 21 10 months ago
Chapter 20 10 months ago
Chapter 19 10 months ago
Chapter 18 10 months ago
Chapter 17 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 10 months ago
Chapter 10 10 months ago
Chapter 9 10 months ago
Chapter 8 10 months ago
Chapter 7 10 months ago
Chapter 6 10 months ago
Chapter 5 10 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
X
X