Bloody Girl

Bloody Girl

Thể loại: Phiêu lưu, Lịch sử

Tác giả:

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 18 1 week ago
Chapter 17.18 2 months ago
Chapter 17.17 2 months ago
Chapter 17.16 2 months ago
Chapter 17.14 2 months ago
Chapter 17.15 2 months ago
Chapter 17.13 3 months ago
Chapter 17.12 3 months ago
Chapter 17.11 3 months ago
Chapter 17.10 3 months ago
Chapter 17.9 4 months ago
Chapter 17.8 4 months ago
Chapter 17.7 4 months ago
Chapter 17.6 5 months ago
Chapter 17.5 5 months ago
Chapter 17.4 5 months ago
Chapter 17.3 5 months ago
Chapter 17.2 5 months ago
Chapter 17.1 5 months ago
Chapter 17.19 4 weeks ago
Chapter 16.12 6 months ago
Chapter 16.11 6 months ago
Chapter 16.10 6 months ago
Chapter 16.9 6 months ago
Chapter 16.8 7 months ago
Chapter 16.7 7 months ago
Chapter 16.6 7 months ago
Chapter 16.5 7 months ago
chapter 16.4 7 months ago
Chapter 16.3 7 months ago
Chapter 16.2 7 months ago
Chapter 16.1 7 months ago
Chapter 15.26 7 months ago
Chapter 15.25 7 months ago
Chapter 15.24 7 months ago
Chapter 15.23 7 months ago
Chapter 15.22 7 months ago
Chapter 15.21 7 months ago
Chapter 15.20 7 months ago
Chapter 15.19 7 months ago
Chapter 15.18 7 months ago
Chapter 15.17 7 months ago
Chapter 15.16 7 months ago
Chapter 15.15 7 months ago
Chapter 15.13 7 months ago
Chapter 15.12 7 months ago
Chapter 15.11 7 months ago
Chapter 15.10 7 months ago
Chapter 15.9 7 months ago
Chapter 15.8 7 months ago
Chapter 15.7 7 months ago
Chapter 15.6 7 months ago
Chapter 15.5 7 months ago
Chapter 15.4 7 months ago
Chapter 15.14 7 months ago
Chapter 15.3 7 months ago
Chapter 15.2 7 months ago
Chapter 15.1 7 months ago
Chapter 14.15 7 months ago
Chapter 14.13 7 months ago
Chapter 14.12 7 months ago
Chapter 14.11 7 months ago
Chapter 14.10 7 months ago
Chapter 14.9 7 months ago
Chapter 14.8 7 months ago
Chapter 14.7 7 months ago
Chapter 14.6 7 months ago
Chapter 14.5 7 months ago
Chapter 14.4 7 months ago
Chapter 14.3 7 months ago
Chapter 14.2 7 months ago
Chapter 14.1 7 months ago
Chapter 13.2 7 months ago
Chapter 13.1 7 months ago
Chapter 12.4 7 months ago
Chapter 12.3 7 months ago
Chapter 12.2 7 months ago
Chapter 12.1 7 months ago
Chapter 11.2 7 months ago
Chapter 11.1 7 months ago
Chapter 10.2 7 months ago
Chapter 10.1 7 months ago
Chapter 9.2 7 months ago
Chapter 9.1 7 months ago
Chapter 8.2 7 months ago
Chapter 8.1 7 months ago
Chapter 7.2 7 months ago
Chapter 7.1 7 months ago
Chapter 6.2 7 months ago
Chapter 6.1 7 months ago
Chapter 5.2 7 months ago
Chapter 5.1 7 months ago
Chapter 4.2 7 months ago
Chapter 4.1 7 months ago
Chapter 3.2 7 months ago
Chapter 3.1 7 months ago
Chapter 2.2 7 months ago
Chapter 2.1 7 months ago
Chapter 1.2 7 months ago
Chapter 1.1 7 months ago
X