Miền đất hứa

Miền đất hứa

Tên khác: 約束のネバーランド; Yakusoku no Nebārando ; The Promised Neverland

Thể loại: Drama, Bí ẩn, Tâm Lý, Học đường, Shounen, Siêu nhiên, Bi kịch

Tác giả:

Nhóm dịch: Mega Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Emma và những người bạn sống một cuộc sống bình yên tại trại trẻ mồ côi nơi họ lớn lên. Dù quy định tại đây khá nghiêm ngặt nhưng người mẹ chăm sóc họ thực sự tốt bụng. Nhưng tại sao những đứa trẻ lạibị cấm rời khỏi nơi này...?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 82 5 days ago
Chapter 81 1 week ago
Chapter 80 1 week ago
Chapter 79 1 week ago
Chapter 78 3 weeks ago
Chapter 77 1 month ago
Chapter 76 1 month ago
Chapter 75 1 month ago
Chapter 74 1 month ago
Chapter 73 1 month ago
Chapter 72 1 month ago
Chapter 71 2 months ago
Chapter 70 2 months ago
Chapter 69 2 months ago
Chapter 68 2 months ago
Chapter 67 2 months ago
Chapter 66 2 months ago
Chapter 65 3 months ago
Chapter 64 3 months ago
Chapter 63 3 months ago
Chapter 62 3 months ago
Chapter 61 3 months ago
Chapter 60 3 months ago
Chapter 59 3 months ago
Chapter 58 3 months ago
Chapter 57 3 months ago
Chapter 56 6 months ago
Chapter 55 6 months ago
Chapter 54 6 months ago
Chapter 53 7 months ago
Chapter 52 7 months ago
Chapter 51 8 months ago
Chapter 50 8 months ago
Chapter 49 8 months ago
Chapter 48 8 months ago
Chapter 47 8 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45 9 months ago
Chapter 44 9 months ago
Chapter 43 9 months ago
Chapter 42 9 months ago
Chapter 41 10 months ago
Chapter 40 10 months ago
Chapter 39 10 months ago
Chapter 38 10 months ago
Chapter 37 11 months ago
Chapter 36 11 months ago
Chapter 35 11 months ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X