Berserk

Berserk

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Trưởng thành 18+, Seinen

Tác giả: Kentaro Miura

Nhóm dịch: [Amethyst] , S.We Group & Speed Group cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Trong bối cảnh loạn lạc của chiến tranh, mỗi con người khi sinh ra đều mang một sứ mệnh và vai trò nhất định. Đặc biệt, có những người được xem là có khả năng thay đổi thế giới, họ được gọi là "God Hand" và có quyền phán xét mọi việc. Đến một lúc nào đó người mang số mệnh phải đứng trước sự lựa chọn cho cuộc đời mình: đi theo số phận sắp đặt trở thành thành viên của God Hand hay tự tìm cho mình lối đi riêng... Từ đó phát triển ra hai tuyến nhân vật, một đồng ý với những gì số phận sắp đặt, một từ bỏ để đi theo con đường riêng của mình.  Nhân vật chính trong truyện là Gatts, từ nhỏ đã bị xem là một đứa bé đem lại xui xẻo vì người ta nói rằng anh sinh ra từ một xác chết. Gatts là một kiếm sĩ với thanh kiếm to bản đeo trên lưng, chỉ với một nhát anh có thể khiến đối phương gãy lìa. Nhưng đồng thời Gatts cũng là một Berserker - những con người chỉ biết chiến đấu điên cuồng với thứ vũ khí khủng khiếp và thường không thể làm chủ được cơn phẫn nộ của bản thân trong những cuộc đối đầu. ...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 351 1 month ago
Chapter 350 2 months ago
Chapter 349 3 months ago
Chapter 348 4 months ago
Chapter 347 9 months ago
Chapter 346 11 months ago
Chapter 345 1 year ago
Chapter 344 1 year ago
Chapter 343 1 year ago
Chapter 342 1 year ago
Chapter 341 1 year ago
Chapter 340 1 year ago
Chapter 339 1 year ago
Chapter 338 1 year ago
Chapter 337 1 year ago
Chapter 336 1 year ago
Chapter 335 1 year ago
Chapter 334 1 year ago
Chapter 333 1 year ago
Chapter 332 1 year ago
Chapter 331 1 year ago
Chapter 330 1 year ago
Chapter 329 1 year ago
Chapter 328 1 year ago
Chapter 327.6 1 year ago
Chapter 327.5 1 year ago
Chapter 327.4 1 year ago
Chapter 327.3 1 year ago
Chapter 327.2 1 year ago
Chapter 327.1 1 year ago
Chapter 326 1 year ago
Chapter 325 1 year ago
Chapter 324 1 year ago
Chapter 323 1 year ago
Chapter 322 1 year ago
Chapter 321 1 year ago
Chapter 320 1 year ago
Chapter 319 1 year ago
Chapter 318 1 year ago
Chapter 317 1 year ago
Chapter 316 1 year ago
Chapter 315 1 year ago
Chapter 314 1 year ago
Chapter 313 1 year ago
Chapter 312 1 year ago
Chapter 311 1 year ago
Chapter 310 1 year ago
Chapter 309 1 year ago
Chapter 308 1 year ago
Chapter 307 1 year ago
Chapter 306 1 year ago
Chapter 305 1 year ago
Chapter 304 1 year ago
Chapter 303 1 year ago
Chapter 302 1 year ago
Chapter 301 1 year ago
Chapter 300 1 year ago
Chapter 299 1 year ago
Chapter 298 1 year ago
Chapter 297 1 year ago
Chapter 296 1 year ago
Chapter 295 1 year ago
Chapter 294 1 year ago
Chapter 293 1 year ago
Chapter 292 1 year ago
Chapter 291 1 year ago
Chapter 290 1 year ago
Chapter 289 1 year ago
Chapter 288 1 year ago
Chapter 287 1 year ago
Chapter 286 1 year ago
Chapter 285 1 year ago
Chapter 284 1 year ago
Chapter 283 1 year ago
Chapter 282 1 year ago
Chapter 281 1 year ago
Chapter 280 1 year ago
Chapter 279 1 year ago
Chapter 278 1 year ago
Chapter 277 1 year ago
Chapter 276 1 year ago
Chapter 275 1 year ago
Chapter 274 1 year ago
Chapter 273 1 year ago
Chapter 272 1 year ago
Chapter 271 1 year ago
Chapter 270 1 year ago
Chapter 269 1 year ago
Chapter 268 1 year ago
Chapter 267 1 year ago
Chapter 266 1 year ago
Chapter 265 1 year ago
Chapter 264 1 year ago
Chapter 263 1 year ago
Chapter 262 1 year ago
Chapter 261 1 year ago
Chapter 260 1 year ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 247 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 244 1 year ago
Chapter 243 1 year ago
Chapter 242 1 year ago
Chapter 241 1 year ago
Chapter 240 1 year ago
Chapter 239 1 year ago
Chapter 238 1 year ago
Chapter 237 1 year ago
Chapter 236 1 year ago
Chapter 235 1 year ago
Chapter 234 1 year ago
Chapter 233 1 year ago
Chapter 232 1 year ago
Chapter 231 1 year ago
Chapter 230 1 year ago
Chapter 229 1 year ago
Chapter 228 1 year ago
Chapter 227 1 year ago
Chapter 226 1 year ago
Chapter 225 1 year ago
Chapter 224 1 year ago
Chapter 223 1 year ago
Chapter 222 1 year ago
Chapter 221 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chap 150 2 years ago
Chap 149 2 years ago
Chap 148 2 years ago
Chap 147 2 years ago
Chap 146 2 years ago
Chap 145 2 years ago
Chap 144 2 years ago
Chap 143 2 years ago
Chap 142 2 years ago
Chap 141 2 years ago
Chap 140 2 years ago
Chap 139 2 years ago
Chap 138 2 years ago
Chap 137 2 years ago
Chap 136 2 years ago
Chap 135 2 years ago
Chap 134 2 years ago
Chap 133 2 years ago
Chap 132 2 years ago
Chap 131 2 years ago
Chap 130 2 years ago
Chap 129 2 years ago
Chap 128 2 years ago
Chap 127 2 years ago
Chap 126 2 years ago
Chap 125 2 years ago
Chap 124 2 years ago
Chap 123 2 years ago
Chap 122 2 years ago
Chap 121 2 years ago
Chap 120 2 years ago
Chap 119 2 years ago
Chap 118 2 years ago
Chap 117 2 years ago
Chap 116 2 years ago
Chap 115 2 years ago
Chap 114 2 years ago
Chap 113 2 years ago
Chap 112 2 years ago
Chap 111 2 years ago
Chap 110 2 years ago
Chap 109 2 years ago
Chap 108 2 years ago
Chap 107 2 years ago
Chap 106 2 years ago
Chap 105 2 years ago
Chap 104 2 years ago
Chap 103 2 years ago
Chap 102 2 years ago
Chap 101 2 years ago
Chap 100 2 years ago
Chap 99 2 years ago
Chap 98 2 years ago
Chap 97 2 years ago
Chap 96 2 years ago
Chap 95 2 years ago
Chap 94 2 years ago
Chap 93 2 years ago
Chap 92 2 years ago
Chap 91 2 years ago
Chap 90 2 years ago
Chap 89 2 years ago
Chap 88 2 years ago
Chap 87 2 years ago
Chap 86 2 years ago
Chap 85 2 years ago
Chap 84 2 years ago
Chap 83 2 years ago
Chap 82 2 years ago
Chap 81 2 years ago
Chap 80 2 years ago
Chap 79 2 years ago
Chap 78 2 years ago
Chap 77 2 years ago
Chap 76 2 years ago
Chap 75 2 years ago
Chap 74 2 years ago
Chap 73 2 years ago
Chap 72 2 years ago
Chap 71 2 years ago
Chap 70 2 years ago
Chap 69 2 years ago
Chap 68 2 years ago
Chap 67 2 years ago
Chap 66 2 years ago
Chap 65 2 years ago
Chap 64 2 years ago
Chap 63 2 years ago
Chap 62 2 years ago
Chap 61 2 years ago
Chap 60 2 years ago
Chap 59 2 years ago
Chap 58 2 years ago
Chap 57 2 years ago
Chap 56 2 years ago
Chap 55 2 years ago
Chap 54 2 years ago
Chap 53 2 years ago
Chap 52 2 years ago
Chap 51 2 years ago
Chap 50 2 years ago
Chap 49 2 years ago
Chap 48 2 years ago
Chap 47 2 years ago
Chap 46 2 years ago
Chap 45 2 years ago
Chap 44 2 years ago
Chap 43 2 years ago
Chap 42 2 years ago
Chap 41 2 years ago
Chap 40 2 years ago
Chap 39 2 years ago
Chap 38 2 years ago
Chap 37 2 years ago
Chap 36 2 years ago
Chap 35 2 years ago
Chap 34 2 years ago
Chap 33 2 years ago
Chap 32 2 years ago
Chap 31 2 years ago
Chap 30 2 years ago
Chap 29 2 years ago
Chap 28 2 years ago
Chap 27 2 years ago
Chap 26 2 years ago
Chap 25 2 years ago
Chap 24 2 years ago
Chap 23 2 years ago
Chap 22 2 years ago
Chap 21 2 years ago
Chap 20 2 years ago
Chap 19 2 years ago
Chap 18 2 years ago
Chap 17 2 years ago
Chap 16 2 years ago
Chap 15 2 years ago
Chap 14 2 years ago
Chap 13 2 years ago
Chap 12 2 years ago
Chap 11 2 years ago
Chap 10 2 years ago
Chap 9 2 years ago
Chap 8 2 years ago
Chap 7 2 years ago
Chap 6 2 years ago
Chap 5 2 years ago
Chap 4 2 years ago
Chap 3 2 years ago
Chap 2 2 years ago
Chap 1 2 years ago
X
Advertise here
X