Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Thể loại: Hành động, Siêu nhiên

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Đây là một thế giới huyền ảo. Nhân loại, yêu thú, huyền thú cũng chung sốn với nhau, mỗi chủng tộc đều có thế mạnh cũng như phương thức tu luyện phù hợp với chủng tộc của mình. Nhân loại tu huyền khí, yêu thú tu thân thể, huyền thú tu hồn niệm. Truyền thuyết kể lại rằng trong hoang trạch vô tận có một tồn tại cực kỳ cường đại, chúng gọi là Yêu Vương. Có Yêu Vương với thân thể vô cùng mạnh mẽ, có Yêu Vương am hiểu mê hoặc, có Yêu Vương lại am hiểu ảo thuật, lại có Yêu Vương với sức mạnh dời núi lấp biển, cũng không ít Yêu Vương hồn niềm có thể truy tung vạn dặm. Yêu Vương rất ít khi xuất hiện trong thế giới nhân loại, nếu có xuất hiện thì cũng hóa thành nhân hình trà trộn trong nhân loại tìm kiếm phương pháp đột phá cảnh giới ... Đế quốc tranh phách, thế gia, tông môn mọc lên san sát như nấm ...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 94 1 day ago
Chapter 93 4 days ago
Chapter 92 1 week ago
Chapter 91 1 week ago
Chapter 90 2 weeks ago
Chapter 89 2 weeks ago
Chapter 88 3 weeks ago
Chapter 87 3 weeks ago
Chapter 86 3 weeks ago
Chapter 85 3 weeks ago
Chapter 84 4 weeks ago
Chapter 83 1 month ago
Chapter 82 1 month ago
Chapter 81 1 month ago
Chapter 80 1 month ago
Chapter 79 1 month ago
Chapter 78 1 month ago
Chapter 77 2 months ago
Chapter 76 2 months ago
Chapter 75 2 months ago
Chapter 74 2 months ago
Chapter 73 2 months ago
Chapter 72 3 months ago
Chapter 71 3 months ago
Chapter 70 3 months ago
Chapter 69 3 months ago
Chapter 68 3 months ago
Chapter 67 3 months ago
Chapter 66 3 months ago
Chapter 65 4 months ago
Chapter 64 4 months ago
Chapter 63 4 months ago
Chapter 62 4 months ago
Chapter 61 4 months ago
Chapter 60 4 months ago
Chapter 59 4 months ago
Chapter 58 4 months ago
Chapter 57 4 months ago
Chapter 56 4 months ago
Chapter 55 4 months ago
Chapter 54 5 months ago
Chapter 53 6 months ago
Chapter 52 6 months ago
Chapter 51 6 months ago
Chapter 50 6 months ago
Chapter 49 7 months ago
Chapter 48 7 months ago
Chapter 47 7 months ago
Chapter 46 8 months ago
Chapter 45 8 months ago
Chapter 44 8 months ago
Chapter 43 9 months ago
Chapter 42 9 months ago
Chapter 41 9 months ago
Chapter 40 9 months ago
Chapter 39 10 months ago
Chapter 38 10 months ago
Chapter 37 10 months ago
Chapter 36 10 months ago
Chapter 35 11 months ago
Chapter 34 11 months ago
Chapter 33 11 months ago
Chapter 32 11 months ago
Chapter 31 11 months ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X