Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Shounen

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 449 1 day ago
Chapter 448 5 days ago
Chapter 447 5 days ago
Chapter 446 5 days ago
Chapter 445 1 week ago
Chapter 444 1 week ago
Chapter 443 1 week ago
Chapter 442 2 weeks ago
Chapter 441 2 weeks ago
Chapter 440 2 weeks ago
Chapter 439 3 weeks ago
Chapter 438 3 weeks ago
Chapter 437 3 weeks ago
Chapter 436 3 weeks ago
Chapter 435 1 month ago
Chapter 434 1 month ago
Chapter 433 1 month ago
Chapter 432 1 month ago
Chapter 431 1 month ago
Chapter 430 1 month ago
Chapter 429 1 month ago
Chapter 428 1 month ago
Chapter 427 1 month ago
Chapter 426 1 month ago
Chapter 425 1 month ago
Chapter 424 1 month ago
Chapter 423 1 month ago
Chapter 422 1 month ago
Chapter 421 1 month ago
Chapter 420 1 month ago
Chapter 419 1 month ago
Chapter 418 1 month ago
Chapter 417 1 month ago
Chapter 416 1 month ago
Chapter 415 1 month ago
Chapter 414 1 month ago
Chapter 413 1 month ago
Chapter 412 1 month ago
Chapter 411 1 month ago
Chapter 410 1 month ago
Chapter 409 1 month ago
Chapter 408 1 month ago
Chapter 407 1 month ago
Chapter 406 1 month ago
Chapter 405 1 month ago
Chapter 404 1 month ago
Chapter 403 2 months ago
Chapter 402 2 months ago
Chapter 401 2 months ago
Chapter 400 2 months ago
Chapter 399 2 months ago
Chapter 398 2 months ago
Chapter 397 2 months ago
Chapter 396 2 months ago
Chapter 395 2 months ago
Chapter 394 2 months ago
Chapter 393 2 months ago
Chapter 392 2 months ago
Chapter 391 2 months ago
Chapter 390 2 months ago
Chapter 389 2 months ago
Chapter 388 2 months ago
Chapter 387 2 months ago
Chapter 386 2 months ago
Chapter 385 2 months ago
Chapter 384 2 months ago
Chapter 383 2 months ago
Chapter 382 2 months ago
Chapter 381 2 months ago
Chapter 380 2 months ago
Chapter 379 2 months ago
Chapter 378 2 months ago
Chapter 377 2 months ago
Chapter 376 2 months ago
Chapter 375 2 months ago
Chapter 374 2 months ago
Chapter 373 3 months ago
Chapter 372 3 months ago
Chapter 371 3 months ago
Chapter 370 3 months ago
Chapter 369 3 months ago
Chapter 368 3 months ago
Chapter 367 3 months ago
Chapter 366 3 months ago
Chapter 365 3 months ago
Chapter 364 3 months ago
Chapter 363 3 months ago
Chapter 362 3 months ago
Chapter 361 3 months ago
Chapter 360 3 months ago
Chapter 359 3 months ago
Chapter 358 3 months ago
Chapter 357 3 months ago
Chapter 356 3 months ago
Chapter 355 3 months ago
Chapter 354 3 months ago
Chapter 353 3 months ago
Chapter 352 3 months ago
Chapter 351 3 months ago
Chapter 350 3 months ago
Chapter 349 3 months ago
Chapter 348 3 months ago
Chapter 347 3 months ago
Chapter 346 3 months ago
Chapter 345 3 months ago
Chapter 344 4 months ago
Chapter 343 4 months ago
Chapter 342 4 months ago
Chapter 341 4 months ago
Chapter 340 4 months ago
Chapter 339 4 months ago
Chapter 338 4 months ago
Chapter 337 4 months ago
Chapter 336 4 months ago
Chapter 335 4 months ago
Chapter 334 4 months ago
Chapter 333 4 months ago
Chapter 332 4 months ago
Chapter 331 4 months ago
Chapter 330 4 months ago
Chapter 329 4 months ago
Chapter 328 4 months ago
Chapter 327 4 months ago
Chapter 326 4 months ago
Chapter 325 4 months ago
Chapter 324 4 months ago
Chapter 323 4 months ago
Chapter 322 4 months ago
Chapter 321 4 months ago
Chapter 320 4 months ago
Chapter 319 4 months ago
Chapter 318 4 months ago
Chapter 317 4 months ago
Chapter 316 4 months ago
Chapter 315 4 months ago
Chapter 314 4 months ago
Chapter 313 4 months ago
Chapter 312 4 months ago
Chapter 311 4 months ago
Chapter 310 5 months ago
Chapter 309 5 months ago
Chapter 308 5 months ago
Chapter 307 5 months ago
Chapter 306 5 months ago
Chapter 305 5 months ago
Chapter 304 5 months ago
Chapter 303 5 months ago
Chapter 302 5 months ago
Chapter 301 5 months ago
Chapter 300 5 months ago
Chapter 299 5 months ago
Chapter 298 5 months ago
Chapter 297 5 months ago
Chapter 296 5 months ago
Chapter 295 5 months ago
Chapter 294 5 months ago
Chapter 293 5 months ago
Chapter 292 5 months ago
Chapter 291 5 months ago
Chapter 290 5 months ago
Chapter 289 5 months ago
Chapter 288 5 months ago
Chapter 287 5 months ago
Chapter 286 5 months ago
Chapter 285 5 months ago
Chapter 284 5 months ago
Chapter 283 5 months ago
Chapter 282 5 months ago
Chapter 281 6 months ago
Chapter 280 6 months ago
Chapter 279 6 months ago
Chapter 278 6 months ago
Chapter 277 6 months ago
Chapter 276 6 months ago
Chapter 275 6 months ago
Chapter 274 6 months ago
Chapter 273 6 months ago
Chapter 272 6 months ago
Chapter 271 6 months ago
Chapter 270 6 months ago
Chapter 269 6 months ago
Chapter 268 6 months ago
Chapter 267 6 months ago
Chapter 266 6 months ago
Chapter 265 6 months ago
Chapter 264 6 months ago
Chapter 263 6 months ago
Chapter 262 6 months ago
Chapter 261 6 months ago
Chapter 260 6 months ago
Chapter 259 6 months ago
Chapter 258 6 months ago
Chapter 257 6 months ago
Chapter 256 6 months ago
Chapter 255 6 months ago
Chapter 254 6 months ago
Chapter 253 6 months ago
Chapter 252 7 months ago
Chapter 251 7 months ago
Chapter 250 7 months ago
Chapter 249 7 months ago
Chapter 248 7 months ago
Chapter 247 7 months ago
Chapter 246 7 months ago
Chapter 245 7 months ago
Chapter 244 7 months ago
Chapter 243 7 months ago
Chapter 242 7 months ago
Chapter 241 7 months ago
Chapter 240 7 months ago
Chapter 239 7 months ago
Chapter 238 7 months ago
Chapter 237 7 months ago
Chapter 236 7 months ago
Chapter 235 7 months ago
Chapter 234 7 months ago
Chapter 233 7 months ago
Chapter 232 7 months ago
Chapter 231 7 months ago
Chapter 230 7 months ago
Chapter 229 7 months ago
Chapter 228 7 months ago
Chapter 227 7 months ago
Chapter 226 7 months ago
Chapter 225 7 months ago
Chapter 224 7 months ago
Chapter 223 7 months ago
Chapter 222 7 months ago
Chapter 221 7 months ago
Chapter 220 8 months ago
Chapter 220 8 months ago
Chapter 219 8 months ago
Chapter 218 8 months ago
Chapter 217 8 months ago
Chapter 216 8 months ago
Chapter 215 8 months ago
Chapter 214 8 months ago
Chapter 213 8 months ago
Chapter 212 8 months ago
Chapter 211 8 months ago
Chapter 210 8 months ago
Chapter 209 8 months ago
Chapter 208 8 months ago
Chapter 207 8 months ago
Chapter 206 8 months ago
Chapter 205 8 months ago
Chapter 204 8 months ago
Chapter 203 8 months ago
Chapter 202 8 months ago
Chapter 201 8 months ago
Chapter 200 8 months ago
Chapter 199 8 months ago
Chapter 198 8 months ago
Chapter 197 8 months ago
Chapter 196 8 months ago
Chapter 195 8 months ago
Chapter 194 8 months ago
Chapter 193 8 months ago
Chapter 192 8 months ago
Chapter 191 8 months ago
Chapter 190 9 months ago
Chapter 189 9 months ago
Chapter 188 9 months ago
Chapter 187 9 months ago
Chapter 186 9 months ago
Chapter 185 9 months ago
Chapter 184 9 months ago
Chapter 183 9 months ago
Chapter 182 9 months ago
Chapter 181 9 months ago
Chapter 180 9 months ago
Chapter 179 9 months ago
Chapter 178 9 months ago
Chapter 177 9 months ago
Chapter 176 9 months ago
Chapter 175 9 months ago
Chapter 174 9 months ago
Chapter 173 9 months ago
Chapter 172 9 months ago
Chapter 171 9 months ago
Chapter 170 9 months ago
Chapter 169 9 months ago
Chapter 168 9 months ago
Chapter 167 9 months ago
Chapter 166 9 months ago
Chapter 165 9 months ago
Chapter 164 9 months ago
Chapter 163 9 months ago
Chapter 162 9 months ago
Chapter 161 9 months ago
Chapter 160 9 months ago
Chapter 159 9 months ago
Chapter 158 9 months ago
Chapter 157 9 months ago
Chapter 156 9 months ago
Chapter 155 9 months ago
Chapter 154 9 months ago
Chapter 153 10 months ago
Chapter 152 10 months ago
Chapter 151 10 months ago
Chapter 150 10 months ago
Chapter 149 10 months ago
Chapter 148 10 months ago
Chapter 147 10 months ago
Chapter 146 10 months ago
Chapter 145 10 months ago
Chapter 144 10 months ago
Chapter 143 10 months ago
Chapter 142 10 months ago
Chapter 141 10 months ago
Chapter 140 10 months ago
Chapter 139 10 months ago
Chapter 138 10 months ago
Chapter 137 10 months ago
Chapter 136 10 months ago
Chapter 135 10 months ago
Chapter 134 10 months ago
Chapter 133 10 months ago
Chapter 132 10 months ago
Chapter 131 10 months ago
Chapter 130 10 months ago
Chapter 129 10 months ago
Chapter 128 10 months ago
Chapter 127 10 months ago
Chapter 126 10 months ago
Chapter 125 10 months ago
Chapter 124 10 months ago
Chapter 123 10 months ago
Chapter 122 10 months ago
Chapter 121 10 months ago
Chapter 120 11 months ago
Chapter 119 11 months ago
Chapter 118 11 months ago
Chapter 117 11 months ago
Chapter 116 11 months ago
Chapter 115 11 months ago
Chapter 114 11 months ago
Chapter 113 11 months ago
Chapter 112 11 months ago
Chapter 111 11 months ago
Chapter 110 11 months ago
Chapter 109 11 months ago
Chapter 108 11 months ago
Chapter 107 11 months ago
Chapter 106 11 months ago
Chapter 105 11 months ago
Chapter 104 11 months ago
Chapter 103 11 months ago
Chapter 102 11 months ago
Chapter 101 11 months ago
Chapter 100 11 months ago
Chapter 99 11 months ago
Chapter 98 11 months ago
Chapter 97 11 months ago
Chapter 96 11 months ago
Chapter 95 11 months ago
Chapter 94 11 months ago
Chapter 93 11 months ago
Chapter 92 11 months ago
Chapter 91 11 months ago
Chapter 90 11 months ago
Chapter 89 11 months ago
Chapter 88 11 months ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X