Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Shounen

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 398 22 hours ago
Chapter 397 22 hours ago
Chapter 396 22 hours ago
Chapter 395 3 days ago
Chapter 394 4 days ago
Chapter 393 5 days ago
Chapter 392 6 days ago
Chapter 391 1 week ago
Chapter 390 1 week ago
Chapter 389 1 week ago
Chapter 388 1 week ago
Chapter 387 1 week ago
Chapter 386 1 week ago
Chapter 385 2 weeks ago
Chapter 384 2 weeks ago
Chapter 383 2 weeks ago
Chapter 382 2 weeks ago
Chapter 381 2 weeks ago
Chapter 380 2 weeks ago
Chapter 379 3 weeks ago
Chapter 378 3 weeks ago
Chapter 377 3 weeks ago
Chapter 376 3 weeks ago
Chapter 375 3 weeks ago
Chapter 374 3 weeks ago
Chapter 373 3 weeks ago
Chapter 372 3 weeks ago
Chapter 371 4 weeks ago
Chapter 370 4 weeks ago
Chapter 369 1 month ago
Chapter 368 1 month ago
Chapter 367 1 month ago
Chapter 366 1 month ago
Chapter 365 1 month ago
Chapter 364 1 month ago
Chapter 363 1 month ago
Chapter 362 1 month ago
Chapter 361 1 month ago
Chapter 360 1 month ago
Chapter 359 1 month ago
Chapter 358 1 month ago
Chapter 357 1 month ago
Chapter 356 1 month ago
Chapter 355 1 month ago
Chapter 354 1 month ago
Chapter 353 1 month ago
Chapter 352 1 month ago
Chapter 351 1 month ago
Chapter 350 1 month ago
Chapter 349 1 month ago
Chapter 348 1 month ago
Chapter 347 1 month ago
Chapter 346 1 month ago
Chapter 345 1 month ago
Chapter 344 1 month ago
Chapter 343 1 month ago
Chapter 342 1 month ago
Chapter 341 1 month ago
Chapter 340 1 month ago
Chapter 339 2 months ago
Chapter 338 2 months ago
Chapter 337 2 months ago
Chapter 336 2 months ago
Chapter 335 2 months ago
Chapter 334 2 months ago
Chapter 333 2 months ago
Chapter 332 2 months ago
Chapter 331 2 months ago
Chapter 330 2 months ago
Chapter 329 2 months ago
Chapter 328 2 months ago
Chapter 327 2 months ago
Chapter 326 2 months ago
Chapter 325 2 months ago
Chapter 324 2 months ago
Chapter 323 2 months ago
Chapter 322 2 months ago
Chapter 321 2 months ago
Chapter 320 2 months ago
Chapter 319 2 months ago
Chapter 318 2 months ago
Chapter 317 2 months ago
Chapter 316 2 months ago
Chapter 315 2 months ago
Chapter 314 2 months ago
Chapter 313 2 months ago
Chapter 312 2 months ago
Chapter 311 2 months ago
Chapter 310 2 months ago
Chapter 309 2 months ago
Chapter 308 2 months ago
Chapter 307 2 months ago
Chapter 306 2 months ago
Chapter 305 3 months ago
Chapter 304 3 months ago
Chapter 303 3 months ago
Chapter 302 3 months ago
Chapter 301 3 months ago
Chapter 300 3 months ago
Chapter 299 3 months ago
Chapter 298 3 months ago
Chapter 297 3 months ago
Chapter 296 3 months ago
Chapter 295 3 months ago
Chapter 294 3 months ago
Chapter 293 3 months ago
Chapter 292 3 months ago
Chapter 291 3 months ago
Chapter 290 3 months ago
Chapter 289 3 months ago
Chapter 288 3 months ago
Chapter 287 3 months ago
Chapter 286 3 months ago
Chapter 285 3 months ago
Chapter 284 3 months ago
Chapter 283 3 months ago
Chapter 282 3 months ago
Chapter 281 3 months ago
Chapter 280 3 months ago
Chapter 279 3 months ago
Chapter 278 3 months ago
Chapter 277 3 months ago
Chapter 276 3 months ago
Chapter 275 4 months ago
Chapter 274 4 months ago
Chapter 273 4 months ago
Chapter 272 4 months ago
Chapter 271 4 months ago
Chapter 270 4 months ago
Chapter 269 4 months ago
Chapter 268 4 months ago
Chapter 267 4 months ago
Chapter 266 4 months ago
Chapter 265 4 months ago
Chapter 264 4 months ago
Chapter 263 4 months ago
Chapter 262 4 months ago
Chapter 261 4 months ago
Chapter 260 4 months ago
Chapter 259 4 months ago
Chapter 258 4 months ago
Chapter 257 4 months ago
Chapter 256 4 months ago
Chapter 255 4 months ago
Chapter 254 4 months ago
Chapter 253 4 months ago
Chapter 252 4 months ago
Chapter 251 4 months ago
Chapter 250 4 months ago
Chapter 249 4 months ago
Chapter 248 4 months ago
Chapter 247 5 months ago
Chapter 246 5 months ago
Chapter 245 5 months ago
Chapter 244 5 months ago
Chapter 243 5 months ago
Chapter 242 5 months ago
Chapter 241 5 months ago
Chapter 240 5 months ago
Chapter 239 5 months ago
Chapter 238 5 months ago
Chapter 237 5 months ago
Chapter 236 5 months ago
Chapter 235 5 months ago
Chapter 234 5 months ago
Chapter 233 5 months ago
Chapter 232 5 months ago
Chapter 231 5 months ago
Chapter 230 5 months ago
Chapter 229 5 months ago
Chapter 228 5 months ago
Chapter 227 5 months ago
Chapter 226 5 months ago
Chapter 225 5 months ago
Chapter 224 5 months ago
Chapter 223 5 months ago
Chapter 222 5 months ago
Chapter 221 5 months ago
Chapter 220 5 months ago
Chapter 220 5 months ago
Chapter 219 5 months ago
Chapter 218 5 months ago
Chapter 217 5 months ago
Chapter 216 5 months ago
Chapter 215 6 months ago
Chapter 214 6 months ago
Chapter 213 6 months ago
Chapter 212 6 months ago
Chapter 211 6 months ago
Chapter 210 6 months ago
Chapter 209 6 months ago
Chapter 208 6 months ago
Chapter 207 6 months ago
Chapter 206 6 months ago
Chapter 205 6 months ago
Chapter 204 6 months ago
Chapter 203 6 months ago
Chapter 202 6 months ago
Chapter 201 6 months ago
Chapter 200 6 months ago
Chapter 199 6 months ago
Chapter 198 6 months ago
Chapter 197 6 months ago
Chapter 196 6 months ago
Chapter 195 6 months ago
Chapter 194 6 months ago
Chapter 193 6 months ago
Chapter 192 6 months ago
Chapter 191 6 months ago
Chapter 190 6 months ago
Chapter 189 6 months ago
Chapter 188 6 months ago
Chapter 187 6 months ago
Chapter 186 6 months ago
Chapter 185 7 months ago
Chapter 184 7 months ago
Chapter 183 7 months ago
Chapter 182 7 months ago
Chapter 181 7 months ago
Chapter 180 7 months ago
Chapter 179 7 months ago
Chapter 178 7 months ago
Chapter 177 7 months ago
Chapter 176 7 months ago
Chapter 175 7 months ago
Chapter 174 7 months ago
Chapter 173 7 months ago
Chapter 172 7 months ago
Chapter 171 7 months ago
Chapter 170 7 months ago
Chapter 169 7 months ago
Chapter 168 7 months ago
Chapter 167 7 months ago
Chapter 166 7 months ago
Chapter 165 7 months ago
Chapter 164 7 months ago
Chapter 163 7 months ago
Chapter 162 7 months ago
Chapter 161 7 months ago
Chapter 160 7 months ago
Chapter 159 7 months ago
Chapter 158 7 months ago
Chapter 157 7 months ago
Chapter 156 7 months ago
Chapter 155 7 months ago
Chapter 154 7 months ago
Chapter 153 7 months ago
Chapter 152 7 months ago
Chapter 151 7 months ago
Chapter 150 8 months ago
Chapter 149 8 months ago
Chapter 148 8 months ago
Chapter 147 8 months ago
Chapter 146 8 months ago
Chapter 145 8 months ago
Chapter 144 8 months ago
Chapter 143 8 months ago
Chapter 142 8 months ago
Chapter 141 8 months ago
Chapter 140 8 months ago
Chapter 139 8 months ago
Chapter 138 8 months ago
Chapter 137 8 months ago
Chapter 136 8 months ago
Chapter 135 8 months ago
Chapter 134 8 months ago
Chapter 133 8 months ago
Chapter 132 8 months ago
Chapter 131 8 months ago
Chapter 130 8 months ago
Chapter 129 8 months ago
Chapter 128 8 months ago
Chapter 127 8 months ago
Chapter 126 8 months ago
Chapter 125 8 months ago
Chapter 124 8 months ago
Chapter 123 8 months ago
Chapter 122 8 months ago
Chapter 121 8 months ago
Chapter 120 8 months ago
Chapter 119 8 months ago
Chapter 118 8 months ago
Chapter 117 8 months ago
Chapter 116 8 months ago
Chapter 115 8 months ago
Chapter 114 9 months ago
Chapter 113 9 months ago
Chapter 112 9 months ago
Chapter 111 9 months ago
Chapter 110 9 months ago
Chapter 109 9 months ago
Chapter 108 9 months ago
Chapter 107 9 months ago
Chapter 106 9 months ago
Chapter 105 9 months ago
Chapter 104 9 months ago
Chapter 103 9 months ago
Chapter 102 9 months ago
Chapter 101 9 months ago
Chapter 100 9 months ago
Chapter 99 9 months ago
Chapter 98 9 months ago
Chapter 97 9 months ago
Chapter 96 9 months ago
Chapter 95 9 months ago
Chapter 94 9 months ago
Chapter 93 9 months ago
Chapter 92 9 months ago
Chapter 91 9 months ago
Chapter 90 9 months ago
Chapter 89 9 months ago
Chapter 88 9 months ago
Chapter 87 9 months ago
Chapter 86 9 months ago
Chapter 85 9 months ago
Chapter 84 9 months ago
Chapter 83 9 months ago
Chapter 82 10 months ago
Chapter 81 10 months ago
Chapter 80 10 months ago
Chapter 79 10 months ago
Chapter 78 10 months ago
Chapter 77 10 months ago
Chapter 76 10 months ago
Chapter 75 10 months ago
Chapter 74 10 months ago
Chapter 73 10 months ago
Chapter 72 10 months ago
Chapter 71 10 months ago
Chapter 70 10 months ago
Chapter 69 10 months ago
Chapter 68 10 months ago
Chapter 67 10 months ago
Chapter 66 10 months ago
Chapter 65 10 months ago
Chapter 64 10 months ago
Chapter 63 10 months ago
Chapter 62 10 months ago
Chapter 61 10 months ago
Chapter 60 10 months ago
Chapter 59 10 months ago
Chapter 58 10 months ago
Chapter 57 11 months ago
Chapter 56 11 months ago
Chapter 55 11 months ago
Chapter 54 11 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 11 months ago
Chapter 49 11 months ago
Chapter 48 11 months ago
Chapter 47 11 months ago
Chapter 46 11 months ago
Chapter 45 11 months ago
Chapter 44 11 months ago
Chapter 43 11 months ago
Chapter 42 11 months ago
Chapter 41 11 months ago
Chapter 40 11 months ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X