Xích Hoàng Truyền Kỳ

Xích Hoàng Truyền Kỳ

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Thần thoại

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Trong 1 hồi cố sự, một cậu bé mười tuổi thiên tài cùng với sao băng xuyên tới mộng ảo thế giới, ở nơi này, cậu gặp ải nhân tộc am hiểu luyện khí, bằng vào kinh người năng lực, khắc khổ tu tập, nhanh chóng trưởng thành,  không chỉ học xong kỹ thuật rèn luyện kim siêu việt của ải nhân tộc, tự sáng tạo vũ khí cho riêng mình. Những tưởng cuộc sống tươi đẹp cứ tiếp tục, nhưng một ngày, một đám người mang theo dục vọng tới

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 77 6 days ago
Chapter 76 4 weeks ago
Chapter 75 4 weeks ago
Chapter 74 4 weeks ago
Chapter 73 4 weeks ago
Chapter 72 4 weeks ago
Chapter 71 4 weeks ago
Chapter 70 4 weeks ago
Chapter 69 4 weeks ago
Chapter 68 4 weeks ago
Chapter 67 4 weeks ago
Chapter 66 4 weeks ago
Chapter 65 4 weeks ago
Chapter 64 4 weeks ago
Chapter 63 4 weeks ago
Chapter 62 4 weeks ago
Chapter 61 4 weeks ago
Chapter 60 4 weeks ago
Chapter 59 4 weeks ago
Chapter 58 4 weeks ago
Chapter 57.5 4 weeks ago
Chapter 57 4 weeks ago
Chapter 56 4 weeks ago
Chapter 55 4 weeks ago
Chapter 54 4 weeks ago
Chapter 53 4 weeks ago
Chapter 52 4 weeks ago
Chapter 51 4 weeks ago
Chapter 50 4 weeks ago
Chapter 49 4 weeks ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1.5 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
Chapter 0 1 year ago
X
X