DICE

DICE

Tên khác: DICE: The Cube that Changes Everything

Thể loại: Hành động, Drama, Tâm Lý, Lãng mạn, Học đường, Siêu nhiên, Bi kịch, Webtoon

Tác giả: Yoon Hyon Suk

Nhóm dịch: Bigtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Do nhóm Bigk.biz drop bộ này và Bigtruyen đã nhận làm tiếp bộ này nên mình chỉ up những chap do nhóm Bigtruyen dịch. Các chap từ 82 trở về trước các bạn có thể xem tại đây

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 220 1 week ago
Chapter 219 2 weeks ago
Chapter 218 2 weeks ago
Chapter 217 1 month ago
Chapter 216 1 month ago
Chapter 215 1 month ago
Chapter 214 1 month ago
Chapter 213 1 month ago
Chapter 212 1 month ago
Chapter 211 2 months ago
Chapter 210 3 months ago
Chapter 209 3 months ago
Chapter 208 3 months ago
Chapter 207 3 months ago
Chapter 206 3 months ago
Chapter 205 4 months ago
Chapter 204 4 months ago
Chapter 203 4 months ago
Chapter 202 5 months ago
Chapter 201 5 months ago
Chapter 200 6 months ago
Chapter 199 7 months ago
Chapter 198 7 months ago
Chapter 197 8 months ago
Chapter 196 8 months ago
Chapter 195 8 months ago
Chapter 194 8 months ago
Chapter 193 8 months ago
Chapter 192 8 months ago
Chapter 191 9 months ago
Chapter 190 9 months ago
Chapter 189 10 months ago
Chapter 188 10 months ago
Chapter 187 10 months ago
Chapter 186 10 months ago
Chapter 185 10 months ago
Chapter 184 10 months ago
Chapter 183 11 months ago
Chapter 182 11 months ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
DICE 94 2 years ago
DICE 93 2 years ago
DICE 92 2 years ago
DICE 91 2 years ago
DICE 90 2 years ago
DICE 89 2 years ago
DICE 88 2 years ago
DICE 87 2 years ago
DICE 86 2 years ago
DICE 85 2 years ago
DICE 84 3 years ago
DICE 83 3 years ago
Chapter 0 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm BigK.Biz DICE 82
X
X