Đông Phương Chân Long

Đông Phương Chân Long

Thể loại: Hành động, Võ thuật

Tác giả: Hoàng Ngọc Lang

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Đông Phương Chân Long là một mở đầu mới của Cựu Tác Long Hổ Môn, khi Chân Long đạt cảnh giới chung cực Thập Dương, ác chiến với Long Hổ Môn đã làm mở cánh cổng thời gian, Long Hổ Môn theo đó trở về quá khứ mà bắt đầu Tân Tác. (Hoàng Ngọc Lang giai đoạn này vừa ra tù, thấy câu chuyện Long Hổ Môn đã đi quá xa nội dung mình muốn, đầy yếu tố ma ảo huyền hoặc, nên muốn làm lại mới từ đầu mới cho kết thúc đột ngột) Trong phần này, câu chuyện sẽ theo một hướng khác, hi vọng sẽ có nhiết bất ngờ và đặc sắc. Ghi chú: Truyện sẽ có một số nội dung của Cựu Tác hơi khác với Tân Tác.

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 59: Nhu chi Đạo 2 years ago
Chapter 58: Chiến bại và Trùng sinh 2 years ago
Chapter 57: Con đường Chiến Thần 2 years ago
Chapter 56: Tiểu Lưu Manh 2 years ago
Chapter 55: Đồ Nhi 2 years ago
Chapter 54: Cường chiến hồi qui 2 years ago
Chapter 53: Một đời viên mãn 2 years ago
Chapter 52: Quyết chiến tham sống sợ chết 2 years ago
Chapter 51: Ưu thế của người phàm 2 years ago
Chapter 50: La Sát Phong Thái 2 years ago
Chapter 49: Hiến Thế 2 years ago
Chapter 48: Hổ Khiếu 2 years ago
Chapter 47: Lão tử đã trở về 2 years ago
Chapter 46: Đại Hỗn Chiến 2 years ago
Chapter 45: Tiếng thét Kim Bá Vương 2 years ago
Chapter 44: Long Hổ Hội 2 years ago
Chapter 43: Cuồng Long 2 years ago
Chapter 42: Những người thừa kế 2 years ago
Chapter 41: Hàng Long Thập Bát Thối của Lão Tổ Tôn ... 2 years ago
Chapter 40: Vì báo thù, dốc tận tất cả 2 years ago
Chapter 39: Thiêu đốt sinh mạng 2 years ago
Chapter 38: Phong Vũ Cố Nhân Lai 2 years ago
Chapter 37: Oanh Bộc Luyện Phong Lôi 2 years ago
Chapter 36: Thiên Hạ Vô Địch Thạch Hắc Long ... 2 years ago
Chapter 35: Bia quyền 2 years ago
Chapter 34: Chân Long và Tà Thần 2 years ago
Chapter 33: Đau 2 years ago
Chapter 32: Ba chiêu 2 years ago
Chapter 31: Sát Giới 2 years ago
Chapter 30: Thống biệt ly 2 years ago
Chapter 29: Liên Minh Cường Giả 2 years ago
Chapter 28: Lửa hận thù 2 years ago
Chapter 27: Đêm tối Vượng Giác 2 years ago
Chapter 26: Loạn 2 years ago
Chapter 25: Bá Vương Hùng Phong 2 years ago
Chapter 24: Tửu Đồ 2 years ago
Chapter 23: Tam Quốc 2 years ago
Chapter 22: Long Hổ Phong Bạo 2 years ago
Chapter 21: Tích Lịch Cuồng Long 2 years ago
Chapter 20: Đối thủ cấp thần 2 years ago
Chapter 19: Thiên hạ vô địch khí cái thế ... 2 years ago
Chapter 18: Người khiến Tiểu Hổ, Chân Long kinh sợ ... 2 years ago
Chapter 17: Kẻ thất bại chết không đáng tiếc ... 2 years ago
Chapter 16: Hỏa Già Nhãn 2 years ago
Chapter 15: Đại Quyết Chiến 2 years ago
Chapter 14: Liệt Dương Luyện Đường Lang 2 years ago
Chapter 13: Nhân gian tối thống 2 years ago
Chapter 12: Bản sắc kiêu hùng 2 years ago
Chapter 11: Cuồng Vọng chi tai 2 years ago
Chapter 10: Hàng Long 2 years ago
Chapter 9: Vây công Hắc Thủ Đảng 2 years ago
Chapter 8: Nộ Hỏa Nhai Đầu 2 years ago
Chapter 7: Hắc Bạch Sát Cơ 2 years ago
Chapter 6: Chấp Trước của Võ Giả 2 years ago
Chapter 5: Tiểu Hổ tự tư 2 years ago
Chapter 4: Thập Diện Mai Phục - Hai Mặt Khốn Cực ... 2 years ago
Chapter 3: Bá Giả Vô Cụ 2 years ago
Chapter 2: Trảm Hổ Đồ Long 2 years ago
Chapter 1: Hồi mở đầu 2 years ago
X