ACUTE

ACUTE

Thể loại: Drama, Josei, Bi kịch

Tác giả:

Nhóm dịch: Chan - Group

Tình trạng: Đang tiến hành

Miku và Luka là bạn từ thời thơ ấu và có tình cảm với cùng một người. Khi họ biết rằng cách tốt nhất là nên tiếp tục chỉ làm bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu một trong hai người họ không thể giữ lời hứa…?

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X