Tiên nghịch

Tiên nghịch

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu

Tác giả: Nhĩ Căn

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?

Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên?

Tu tiên là vô tình hay hữu tình?

Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 71 2 days ago
Chapter 70 2 days ago
Chapter 69 2 days ago
Chapter 68 2 days ago
Chapter 67 2 days ago
Chapter 66 1 month ago
Chapter 65 4 months ago
Chapter 64 4 months ago
Chapter 63 5 months ago
Chapter 62 5 months ago
Chapter 61 6 months ago
Chapter 60 7 months ago
Chapter 59 7 months ago
Chapter 58 8 months ago
Chapter 57 8 months ago
Chapter 56 8 months ago
Chapter 55 10 months ago
Chapter 54 10 months ago
Chapter 53 11 months ago
Chapter 52 11 months ago
Chapter 51 11 months ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 33 1 year ago
Chapter 32.3 1 year ago
Chapter 32.2 1 year ago
Chapter 32.1 1 year ago
Chapter 31.3 1 year ago
Chapter 31.2 1 year ago
Chapter 31.1 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X
X