Zero Game

Zero Game

Tên khác: 제로게임

Thể loại: Hành động, Drama, Thần thoại, Webtoon

Tác giả: JEUL Bah-Sen

Nhóm dịch: Sweet Dream Team

Tình trạng: Đang tiến hành

Tham gia trò chơi sinh tồn, phần thưởng là cơ hội làm lại cuộc sống mới tốt hơn hiện tại, cái giá phải trả chính là sinh mạng. Muốn chơi không?

Tên chương Thời gian đăng
Chap 30 5 days ago
Chap 29 2 weeks ago
Chap 28 3 weeks ago
Chap 27 1 month ago
Chap 26 1 month ago
Chap 25 1 month ago
Chap 24 2 months ago
Chap 23 2 months ago
Chap 22 2 months ago
Chap 21 2 months ago
Chap 20 2 months ago
Chap 19 3 months ago
Chap 18 3 months ago
Chap 17 4 months ago
Chap 16 4 months ago
Chap 15 4 months ago
Chap 14 4 months ago
Chap 13 4 months ago
Chap 12 5 months ago
Chap 11 5 months ago
Chap 10 5 months ago
Chap 09 5 months ago
Chap 08 10 months ago
Chap 07 10 months ago
Chap 06 11 months ago
Chap 05 1 year ago
Chap 04 1 year ago
Chap 03 1 year ago
Chap 02 1 year ago
Chap 01 1 year ago
Chap 00 1 year ago
X
Advertise here
X