Love Live! doujinshi - Đuổi bắt

Love Live! doujinshi - Đuổi bắt

Tên khác: Chasing and Catching!

Thể loại: Doujinshi, Shoujo Ai

Tác giả: One Night Stand.

Nhóm dịch: Paranorn

Tình trạng: Đã hoàn thành

[Love Live! Doujinshi] Rin x Maki

"Năm ba sẽ tốt nghiệp. Rồi sau khi năm hai tốt nghiệp sẽ đến lượt Rin, Kayochin và Maki-chan! Khi ấy, chúng ta sẽ không còn nhiều cơ hội gặp nhau như thế này nữa."

Tên chương Thời gian đăng
Oneshot 1 year ago
X