New Prince of tennis

New Prince of tennis

Thể loại: Hài hước, Học đường, Shounen, Thể thao

Tác giả: Konomi Takeshi

Nhóm dịch: Tennis Club

Tình trạng: Đang tiến hành

New Prince of Tennis là Phần 2 nói về việc Ryoma trở về từ Mỹ sau khi nhận được lá thư mời vào trại U-17 tại Nhật, một sự kiện khó tin bởi đây là lần đầu tiên các học sinh trung học được phép tham dự trại tập huấn. Ryoma và 50 tuyển thủ trung học khác bắt đầu một hành trình mới tại trại U-17. Một series hoàn toàn mới về Hoàng tử Tennis Ryoma!. Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Tennis-Club/1458021657817588

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 157 2 months ago
Chapter 156 2 months ago
Chapter 155 5 months ago
Chapter 154 5 months ago
Chapter 153 6 months ago
Chapter 152 6 months ago
Chapter 151 8 months ago
Chapter 150 8 months ago
Chapter 149 10 months ago
Chapter 148 10 months ago
Chapter 147 11 months ago
Chapter 146 11 months ago
Chapter 145 11 months ago
Chapter 144 11 months ago
Chapter 143 11 months ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X