New Prince of tennis

New Prince of tennis

Thể loại: Hài hước, Học đường, Shounen, Thể thao

Tác giả: Konomi Takeshi

Nhóm dịch: Tennis Club

Tình trạng: Đang tiến hành

New Prince of Tennis là Phần 2 nói về việc Ryoma trở về từ Mỹ sau khi nhận được lá thư mời vào trại U-17 tại Nhật, một sự kiện khó tin bởi đây là lần đầu tiên các học sinh trung học được phép tham dự trại tập huấn. Ryoma và 50 tuyển thủ trung học khác bắt đầu một hành trình mới tại trại U-17. Một series hoàn toàn mới về Hoàng tử Tennis Ryoma!. Fanpage: https://www.facebook.com/pages/Tennis-Club/1458021657817588

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 157 6 days ago
Chapter 156 6 days ago
Chapter 155 3 months ago
Chapter 154 3 months ago
Chapter 153 4 months ago
Chapter 152 4 months ago
Chapter 151 5 months ago
Chapter 150 5 months ago
Chapter 149 8 months ago
Chapter 148 8 months ago
Chapter 147 9 months ago
Chapter 146 9 months ago
Chapter 145 9 months ago
Chapter 144 9 months ago
Chapter 143 9 months ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X