Seitokai Yakuindomo

Seitokai Yakuindomo

Tên khác: Những thành viên hội học sinh

Thể loại: Hài hước, Lãng mạn, Học đường, Shounen, Đời thường

Tác giả: Ujiie Tozen

Nhóm dịch: MABUMG

Tình trạng: Đang tiến hành

Câu chuyện diễn ra ở một học viện dân lập nữ sinh, do tỉ lệ đầu vào giảm, học viện đã phải chuyển từ trường nữ sinh sang trường dành cho cả nam và nữ. Ở thiên đường này Tsuda Takatoshi "được" chỉ định làm hội phó của hội học sinh, và với một cái đầu bình thường gặp toàn các đầu nóng, cứ thế sản sinh ra các câu chuyện dở khóc dở cười. Tiếp nối bộ truyện còn dang dở (cũng như anime) ....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 443 14 hours ago
Chapter 442 1 day ago
Chapter 441 2 days ago
Chapter 440 3 days ago
Chapter 439 4 days ago
Chapter 438 5 days ago
Chapter 437 6 days ago
Chapter 436 1 week ago
Chapter 435 1 week ago
Chapter 434 1 week ago
Chapter 433 1 week ago
Chapter 432 1 week ago
Chapter 431 1 week ago
Chapter 430 1 week ago
Chapter 429 2 weeks ago
Chapter 428 2 weeks ago
Chapter 427 2 weeks ago
Chapter 426 2 weeks ago
Chapter 425 2 weeks ago
Chapter 424 2 weeks ago
Chapter 423 2 weeks ago
Chapter 422 3 weeks ago
Chapter 421 3 weeks ago
Chapter 420 3 weeks ago
Chapter 419 3 weeks ago
Chapter 418 3 weeks ago
Chapter 417 3 weeks ago
Chapter 416 3 weeks ago
Chapter 415 3 weeks ago
Chapter 414 3 weeks ago
Chapter 413 4 weeks ago
Chapter 412 4 weeks ago
Chapter 411 4 weeks ago
Chapter 410 4 weeks ago
Chapter 409 4 weeks ago
Chapter 408 4 weeks ago
Chapter 407 4 weeks ago
Chapter 406 4 weeks ago
Chapter 405 4 weeks ago
Chapter 404 4 weeks ago
Chapter 403 4 weeks ago
Chapter 402 4 weeks ago
Chapter 401 1 month ago
Chapter 400 1 month ago
Chapter 399 1 month ago
Chapter 398 1 month ago
Chapter 397 1 month ago
Chapter 396 1 month ago
Chapter 395 1 month ago
Chapter 394 1 month ago
Chapter 393 1 month ago
Chapter 392 1 month ago
Chapter 391 1 month ago
Chapter 390 1 month ago
Chapter 389 1 month ago
Chapter 388 1 month ago
Chapter 387 1 month ago
Chapter 386 1 month ago
Chapter 385 2 months ago
Chapter 384 3 months ago
Chapter 383 5 months ago
Chapter 382 5 months ago
Chapter 381 5 months ago
Chapter 380 6 months ago
Chapter 379 8 months ago
Chapter 378 8 months ago
Chapter 377 8 months ago
Chapter 376 8 months ago
Chapter 375 8 months ago
Chapter 374 8 months ago
Chapter 373 8 months ago
Chapter 372 8 months ago
Chapter 371 8 months ago
Chapter 370 8 months ago
Chapter 369 8 months ago
Chapter 368 8 months ago
Chapter 367 8 months ago
Chapter 366 8 months ago
Chapter 365 8 months ago
Chapter 364 8 months ago
Chapter 363 8 months ago
Chapter 362 8 months ago
Chapter 361 8 months ago
Chapter 360 8 months ago
Chapter 359 8 months ago
Chapter 358 8 months ago
Chapter 357 8 months ago
Chapter 356 8 months ago
Chapter 355 8 months ago
Chapter 354 8 months ago
Chapter 353 8 months ago
Chapter 352 8 months ago
Chapter 351 8 months ago
Chapter 350 8 months ago
Chapter 349 8 months ago
Chapter 348 8 months ago
Chapter 347 8 months ago
Chapter 346 8 months ago
Chapter 345 8 months ago
Chapter 344 8 months ago
Chapter 343 8 months ago
Chapter 342 8 months ago
Chapter 341 8 months ago
Chapter 340 8 months ago
Chapter 339 8 months ago
Chapter 338 8 months ago
Chapter 337 8 months ago
Chapter 336 8 months ago
Chapter 335 8 months ago
Chapter 334 8 months ago
Chapter 333 8 months ago
Chapter 332 8 months ago
Chapter 331 8 months ago
Chapter 330 8 months ago
Chapter 329 8 months ago
Chapter 328 8 months ago
Chapter 327 8 months ago
Chapter 326 8 months ago
Chapter 325 8 months ago
Chapter 324 8 months ago
Chapter 323 8 months ago
Chapter 322 8 months ago
Chapter 321 8 months ago
Chapter 320 8 months ago
Chapter 319 8 months ago
Chapter 318 8 months ago
Chapter 317 8 months ago
Chapter 316 8 months ago
Chapter 315 8 months ago
Chapter 314 8 months ago
Chapter 313 8 months ago
Chapter 312 8 months ago
Chapter 311 8 months ago
Chapter 310.2 8 months ago
Chapter 310.1 8 months ago
Chapter 309 8 months ago
Chapter 308 8 months ago
Chapter 307 8 months ago
Chapter 306 8 months ago
Chapter 305 8 months ago
Chapter 304 8 months ago
Chapter 303 8 months ago
Chapter 302 8 months ago
Chapter 301 8 months ago
Chapter 300 8 months ago
Chapter 299 8 months ago
Chapter 298 8 months ago
Chapter 297 8 months ago
Chapter 296 8 months ago
Chapter 295 8 months ago
Chapter 294 8 months ago
Chapter 293 8 months ago
Chapter 292 8 months ago
Chapter 291 8 months ago
Chapter 290 8 months ago
Chapter 289 8 months ago
Chapter 288 8 months ago
Chapter 287 8 months ago
Chapter 286 8 months ago
Chapter 285 8 months ago
Chapter 284 8 months ago
Chapter 283 8 months ago
Chapter 282 8 months ago
Chapter 281 8 months ago
Chapter 280 8 months ago
Chapter 279 8 months ago
Chapter 278 8 months ago
Chapter 277 8 months ago
Chapter 276 1 year ago
Chapter 275 1 year ago
Chapter 274 1 year ago
Chapter 273 1 year ago
Chapter 272 1 year ago
Chapter 271 1 year ago
Chapter 270.2 1 year ago
Chapter 270.1 1 year ago
Chapter 269 1 year ago
Chapter 268 1 year ago
Chapter 267 1 year ago
Chapter 266 1 year ago
Chapter 265 1 year ago
Chapter 264 1 year ago
Chapter 263 1 year ago
Chapter 262 1 year ago
Chapter 261 1 year ago
Chapter 260 1 year ago
Chapter 259 1 year ago
Chapter 258 1 year ago
Chapter 257 1 year ago
Chapter 256 1 year ago
Chapter 255 1 year ago
Chapter 254 1 year ago
Chapter 253 1 year ago
Chapter 252 1 year ago
Chapter 251 1 year ago
Chapter 250 1 year ago
Chapter 249 1 year ago
Chapter 248 1 year ago
Chapter 246 1 year ago
Chapter 245 1 year ago
Chapter 244 1 year ago
Chapter 243 1 year ago
Chapter 242 1 year ago
Chapter 241 1 year ago
Chapter 240 1 year ago
Chapter 239 1 year ago
Chapter 238 1 year ago
Chapter 237 1 year ago
Chapter 236 1 year ago
Chapter 235 1 year ago
Chapter 234 1 year ago
Chapter 233 1 year ago
Chapter 231-232 1 year ago
Chapter 229-230 1 year ago
Chapter 227-228 1 year ago
Chapter 224-226 1 year ago
Chapter 221-223 1 year ago
Chapter 219-220 1 year ago
Chapter 217-218 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180.5 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150.5 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 1 year ago
Chapter 137 1 year ago
Chapter 136 1 year ago
Chapter 135 1 year ago
Chapter 134 1 year ago
Chapter 133 1 year ago
Chapter 132 1 year ago
Chapter 131 1 year ago
Chapter 130 1 year ago
Chapter 129 1 year ago
Chapter 128 1 year ago
Chapter 127 1 year ago
Chapter 126 1 year ago
Chapter 125 1 year ago
Chapter 124 1 year ago
Chapter 123 1 year ago
Chapter 122 1 year ago
Chapter 121 1 year ago
Chapter 120.5 1 year ago
Chapter 120 1 year ago
Chapter 119 1 year ago
Chapter 118 1 year ago
Chapter 117 1 year ago
Chapter 116 1 year ago
Chapter 115 1 year ago
Chapter 114 1 year ago
Chapter 113 1 year ago
Chapter 112 1 year ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90.5 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 1 year ago
Chapter 53 1 year ago
Chapter 52 1 year ago
Chapter 51 1 year ago
Chapter 50 1 year ago
Chapter 49 1 year ago
Chapter 48 1 year ago
Chapter 47 1 year ago
Chapter 46 1 year ago
Chapter 45 1 year ago
Chapter 44 1 year ago
Chapter 43 1 year ago
Chapter 42 1 year ago
Chapter 41 1 year ago
Chapter 40 1 year ago
Chapter 39 1 year ago
Chapter 38 1 year ago
Chapter 37 1 year ago
Chapter 36 1 year ago
Chapter 35 1 year ago
Chapter 34 1 year ago
Chapter 25 Vol 2 1 year ago
Chapter 24 Vol 2 1 year ago
Chapter 23 Vol 2 1 year ago
Chapter 22 Vol 2 1 year ago
Chapter 21 Vol 2 1 year ago
Chapter 20 Vol 2 1 year ago
Chapter 19 Vol 2 1 year ago
Chapter 18 Vol 2 1 year ago
Chapter 31 1 year ago
Chapter 30.1 1 year ago
Chapter 30 1 year ago
Chapter 29 1 year ago
Chapter 28 1 year ago
Chapter 27 1 year ago
Chapter 26 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 1 year ago
Chapter 10 1 year ago
Chapter 9 1 year ago
Chapter 8 1 year ago
Chapter 7 1 year ago
Chapter 6 1 year ago
Chapter 5 1 year ago
Chapter 4 1 year ago
Chapter 3 1 year ago
Chapter 2 1 year ago
Chapter 1 1 year ago
X