Komi-san wa Komyusho desu

Komi-san wa Komyusho desu

Tên khác: Komi-san can't speak well. ; Komi-san has a communication disease. ; Komi-san has poor communication skills. ; Komi-san is asocial. ; Komi-san is socially ill

Thể loại: Hài hước, One Shot, Học đường, Shoujo, Shounen, Đời thường

Tác giả: Tomohito Oda

Nhóm dịch: Vechai

Tình trạng: Đã hoàn thành

Chàng trai mong muốn cuộc sống giản dị và cô gái mắc chứng sợ giao tiếp với ngước khác, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 80 1 day ago
Chapter 79 3 days ago
Chapter 78 1 week ago
Chapter 77 1 week ago
Chapter 76 1 week ago
Chapter 75 1 week ago
Chapter 74 2 weeks ago
Chapter 73 2 weeks ago
Chapter 72 3 weeks ago
Chapter 71 3 weeks ago
Chapter 70 3 weeks ago
Chapter 69 3 weeks ago
Chapter 68 3 weeks ago
Chapter 67 4 weeks ago
Chapter 66 4 weeks ago
Chapter 65 4 weeks ago
Chapter 64 1 month ago
Chapter 63 1 month ago
Chapter 62 1 month ago
Chapter 61 1 month ago
Chapter 60 2 months ago
Chapter 59 2 months ago
Chapter 58 2 months ago
Chapter 57 2 months ago
Chapter 56 2 months ago
Chapter 55 2 months ago
Chapter 54 2 months ago
Chapter 53 2 months ago
Chapter 52 2 months ago
Chapter 51 2 months ago
Chapter 50 3 months ago
Chapter 49 3 months ago
Chapter 48 3 months ago
Chapter 47 3 months ago
Chapter 46 3 months ago
Chapter 45 3 months ago
Chapter 44 3 months ago
Chapter 43 3 months ago
Chapter 42 3 months ago
Chapter 41 3 months ago
Chapter 40 3 months ago
Chapter 39 4 months ago
Chapter 38 4 months ago
Chapter 37 4 months ago
Chapter 36 4 months ago
Chapter 35 4 months ago
Chapter 34 4 months ago
Chapter 33 4 months ago
Chapter 32 4 months ago
Chapter 31 4 months ago
Chapter 30 4 months ago
Chapter 29 4 months ago
Chapter 28 4 months ago
Chapter 27 4 months ago
Chapter 26 4 months ago
Chapter 25 4 months ago
Chapter 24 4 months ago
Chapter 23 4 months ago
Chapter 22 4 months ago
Chapter 21 4 months ago
Chapter 20 4 months ago
Chapter 19 4 months ago
Chapter 18 4 months ago
Chapter 17 4 months ago
Chapter 16 5 months ago
Chapter 15 5 months ago
Chapter 14.2 5 months ago
Chapter 14.1 5 months ago
Chapter 13 5 months ago
Chapter 12 6 months ago
Chapter 11 6 months ago
Chapter 10 8 months ago
Chapter 9 8 months ago
Chapter 8 8 months ago
Chapter 7 9 months ago
Chapter 6 9 months ago
Chapter 5 9 months ago
Chapter 4 10 months ago
Chapter 3 10 months ago
Chapter 2 10 months ago
Chapter 1 10 months ago
Oneshot 2 years ago
X