Bloody Mary

Bloody Mary

Thể loại: Drama, Josei, Siêu nhiên

Tác giả: Samamiya Akaza

Nhóm dịch: Miu Miu

Tình trạng: Đã hoàn thành

Cuộc gặp gỡ có 1 không 2 giữa 1 ma cà rồng khát khao được chết và một tu sĩ khao khát được sống?! Hai người sẽ đi về đâu.

Tên chương Thời gian đăng
Chap 40.5 5 months ago
Chap 40ver2_END 8 months ago
Chap 39 8 months ago
Chap 38 9 months ago
Chap 37 10 months ago
Chap 36.5 1 year ago
Chap 36 1 year ago
Chap 35 1 year ago
Chap 34 1 year ago
Chap 33.5 1 year ago
Chap 33 1 year ago
Chap 32 1 year ago
Chap 31 1 year ago
Chap 30 1 year ago
Chap 29 1 year ago
Chap 28 1 year ago
Chap 27 1 year ago
Chap 26 1 year ago
Chap 25 1 year ago
Chap 24 1 year ago
chap 23 2 years ago
Chap 22 2 years ago
Chap 21 2 years ago
Chap 20 2 years ago
Chap 19 2 years ago
Chap 18 2 years ago
Chap 17 2 years ago
Chap 16 2 years ago
Chap 15 2 years ago
Chap 14 2 years ago
Chap 13 2 years ago
Chap 12 2 years ago
Chap 11 2 years ago
Chap 10 2 years ago
Chap 9.5 2 years ago
Chap 9 2 years ago
Chap 8 2 years ago
Chap 7 2 years ago
Chap 6 2 years ago
Chap 5 2 years ago
Chap 4 2 years ago
Chap 3 2 years ago
Chap 2 2 years ago
Chap 1 2 years ago
X