Onepunch-Man

Onepunch-Man

Thể loại: Hành động, Hài hước, Seinen, Shounen, Siêu nhiên

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: Devil Slayer Team , [Amethyst] cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Phồng tôm tình cờ đi lạc sang Nhật Bản ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 129 3 weeks ago
Chapter 128 1 month ago
Chapter 127 1 month ago
Chapter 126 2 months ago
Chapter 125 3 months ago
Chapter 124.5 Extra Vol.15 BẢN RAW CHƯA DỊCH 3 months ago
Chapter 124 4 months ago
Chapter 123 5 months ago
Chapter 122 5 months ago
Chapter 121 6 months ago
Chapter 120 7 months ago
Chapter 119 7 months ago
Chapter 118 8 months ago
Chapter 117 9 months ago
Chapter 116 9 months ago
Chapter 115 9 months ago
Chapter 114.5 10 months ago
Chapter 114 10 months ago
Chapter 113 10 months ago
Chapter 112 11 months ago
Chapter 111.5 Bản RAW(chưa dịch) 11 months ago
Chapter 111 1 year ago
Chapter 110 1 year ago
Chapter 109 1 year ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105.1 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Onepunch-Man Chap Bonus 3 years ago
Onepunch-Man Chap Special 3 years ago
Onepunch-Man chap doujin 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95.1 Extra vol 11 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93.5 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85.5 phụ chương vol 10 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81.5 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78.5 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77.5 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Onepunch-Man Chap 74 2 years ago
Onepunch-Man Chap 73 2 years ago
Onepunch-Man Chap 72 2 years ago
Onepunch-Man Chap 71.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 71 2 years ago
Onepunch-Man Chap 70 2 years ago
Onepunch-Man Chap 69 2 years ago
Onepunch-Man Chap 68 2 years ago
Onepunch-Man Chap 67 ver 2 1 year ago
Onepunch-Man Chap 67 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66.6 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66 2 years ago
Onepunch-Man Chap 65 2 years ago
Onepunch-Man Chap 64 2 years ago
Onepunch-Man Chap 63 2 years ago
Onepunch-Man Chap 62 3 years ago
Onepunch-Man Chap 61 3 years ago
Onepunch-Man Chap 60 3 years ago
Onepunch-Man Chap 59 3 years ago
Onepunch-Man Chap 58 3 years ago
Onepunch-Man Chap 57 3 years ago
Onepunch-Man Chap 56.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 56 3 years ago
Onepunch-Man Chap 55 3 years ago
Onepunch-Man Chap 54 3 years ago
Onepunch-Man Chap 53.2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 53 3 years ago
Onepunch-Man Chap 52 3 years ago
Onepunch-Man Chap 51 3 years ago
Onepunch-Man Chap 50 3 years ago
Onepunch-Man Chap 49 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 49 3 years ago
Onepunch-Man Chap 48.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 48 3 years ago
Onepunch-Man chap 47.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 47 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 47 3 years ago
Onepunch-Man chap 46.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 46 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 46 3 years ago
Onepunch-Man chap 45 Ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 45 3 years ago
Onepunch-Man chap 44 3 years ago
Onepunch-Man chap 43 3 years ago
Onepunch-Man chap 42 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 3 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 41 3 years ago
Onepunch-Man Chap 40 3 years ago
Onepunch-Man Chap 39 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 38 3 years ago
Onepunch-Man Chap 37 3 years ago
Onepunch-Man Chap 36.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 36 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35.5 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35 ver 2 3 years ago
Onepunch-Man Chap 35 3 years ago
Onepunch-Man Chap 34 3 years ago
Onepunch-Man Chap 33 3 years ago
Onepunch-Man Chap 32 3 years ago
Onepunch-Man Chap 31 3 years ago
Onepunch-Man Chap 30 3 years ago
Onepunch-Man Chap 29 3 years ago
Onepunch-Man Chap 28 3 years ago
Onepunch-Man Chap 27 3 years ago
Onepunch-Man Chap 26 3 years ago
Onepunch-Man Chap 25 3 years ago
Onepunch-Man chap 24 3 years ago
Onepunch-Man chap 23.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 23 3 years ago
Onepunch-Man chap 22.5 1 year ago
Onepunch-Man chap 22 3 years ago
Onepunch-Man chap 21 3 years ago
Onepunch-Man chap 20 3 years ago
Onepunch-Man chap 19 3 years ago
Onepunch-Man chap 18.5 3 years ago
Onepunch-Man chap 18 3 years ago
Onepunch-Man chap 17 3 years ago
Onepunch-Man chap 16 3 years ago
Onepunch-Man chap 15 3 years ago
Onepunch-Man chap 14 3 years ago
Onepunch-Man chap 13 3 years ago
Onepunch-Man chap 12 3 years ago
Onepunch-Man chap 11 3 years ago
Onepunch-Man chap 10 3 years ago
Onepunch-Man chap 9 3 years ago
Onepunch-Man chap 8 3 years ago
Onepunch-Man chap 7 3 years ago
Onepunch-Man chap 6 3 years ago
Onepunch-Man chap 5 3 years ago
Onepunch-Man chap 4 3 years ago
Onepunch-Man chap 3 3 years ago
Onepunch-Man chap 2 3 years ago
Onepunch-Man chap 1 3 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Mega Team Chapter 5
X
X