Onepunch-Man

Onepunch-Man

Thể loại: Hành động, Hài hước, Seinen, Shounen, Siêu nhiên

Tác giả: ONE, Murata Yuusuke

Nhóm dịch: Devil Slayer Team , [Amethyst] cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Phồng tôm tình cờ đi lạc sang Nhật Bản ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 126 2 weeks ago
Chapter 125 1 month ago
Chapter 124.5 Extra Vol.15 BẢN RAW CHƯA DỊCH 1 month ago
Chapter 124 2 months ago
Chapter 123 3 months ago
Chapter 122 3 months ago
Chapter 121 4 months ago
Chapter 120 5 months ago
Chapter 119 5 months ago
Chapter 118 6 months ago
Chapter 117 7 months ago
Chapter 116 7 months ago
Chapter 115 7 months ago
Chapter 114.5 8 months ago
Chapter 114 8 months ago
Chapter 113 8 months ago
Chapter 112 9 months ago
Chapter 111.5 Bản RAW(chưa dịch) 9 months ago
Chapter 111 10 months ago
Chapter 110 11 months ago
Chapter 109 11 months ago
Chapter 108 1 year ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105.1 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Onepunch-Man Chap Bonus 2 years ago
Onepunch-Man Chap Special 2 years ago
Onepunch-Man chap doujin 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95.1 Extra vol 11 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93.5 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89 1 year ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85.5 phụ chương vol 10 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81.5 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78.5 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77.5 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Onepunch-Man Chap 74 2 years ago
Onepunch-Man Chap 73 2 years ago
Onepunch-Man Chap 72 2 years ago
Onepunch-Man Chap 71.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 71 2 years ago
Onepunch-Man Chap 70 2 years ago
Onepunch-Man Chap 69 2 years ago
Onepunch-Man Chap 68 2 years ago
Onepunch-Man Chap 67 ver 2 1 year ago
Onepunch-Man Chap 67 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66.6 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 66 2 years ago
Onepunch-Man Chap 65 2 years ago
Onepunch-Man Chap 64 2 years ago
Onepunch-Man Chap 63 2 years ago
Onepunch-Man Chap 62 2 years ago
Onepunch-Man Chap 61 2 years ago
Onepunch-Man Chap 60 2 years ago
Onepunch-Man Chap 59 2 years ago
Onepunch-Man Chap 58 2 years ago
Onepunch-Man Chap 57 2 years ago
Onepunch-Man Chap 56.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 56 2 years ago
Onepunch-Man Chap 55 2 years ago
Onepunch-Man Chap 54 2 years ago
Onepunch-Man Chap 53.2 2 years ago
Onepunch-Man Chap 53 2 years ago
Onepunch-Man Chap 52 2 years ago
Onepunch-Man Chap 51 2 years ago
Onepunch-Man Chap 50 2 years ago
Onepunch-Man Chap 49 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man Chap 49 2 years ago
Onepunch-Man Chap 48.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 48 2 years ago
Onepunch-Man chap 47.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 47 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man chap 47 2 years ago
Onepunch-Man chap 46.5 2 years ago
Onepunch-Man chap 46 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man chap 46 2 years ago
Onepunch-Man chap 45 Ver 2 2 years ago
Onepunch-Man chap 45 2 years ago
Onepunch-Man chap 44 2 years ago
Onepunch-Man chap 43 2 years ago
Onepunch-Man chap 42 2 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 3 2 years ago
Onepunch-Man chap 41 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man chap 41 2 years ago
Onepunch-Man Chap 40 2 years ago
Onepunch-Man Chap 39 2 years ago
Onepunch-Man Chap 38.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 38 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man Chap 38 2 years ago
Onepunch-Man Chap 37 2 years ago
Onepunch-Man Chap 36.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 36 2 years ago
Onepunch-Man Chap 35.5 2 years ago
Onepunch-Man Chap 35 ver 2 2 years ago
Onepunch-Man Chap 35 2 years ago
Onepunch-Man Chap 34 2 years ago
Onepunch-Man Chap 33 2 years ago
Onepunch-Man Chap 32 2 years ago
Onepunch-Man Chap 31 2 years ago
Onepunch-Man Chap 30 2 years ago
Onepunch-Man Chap 29 2 years ago
Onepunch-Man Chap 28 2 years ago
Onepunch-Man Chap 27 2 years ago
Onepunch-Man Chap 26 2 years ago
Onepunch-Man Chap 25 2 years ago
Onepunch-Man chap 24 2 years ago
Onepunch-Man chap 23.5 2 years ago
Onepunch-Man chap 23 2 years ago
Onepunch-Man chap 22.5 1 year ago
Onepunch-Man chap 22 2 years ago
Onepunch-Man chap 21 2 years ago
Onepunch-Man chap 20 2 years ago
Onepunch-Man chap 19 2 years ago
Onepunch-Man chap 18.5 2 years ago
Onepunch-Man chap 18 2 years ago
Onepunch-Man chap 17 2 years ago
Onepunch-Man chap 16 2 years ago
Onepunch-Man chap 15 2 years ago
Onepunch-Man chap 14 2 years ago
Onepunch-Man chap 13 2 years ago
Onepunch-Man chap 12 2 years ago
Onepunch-Man chap 11 2 years ago
Onepunch-Man chap 10 2 years ago
Onepunch-Man chap 9 2 years ago
Onepunch-Man chap 8 2 years ago
Onepunch-Man chap 7 2 years ago
Onepunch-Man chap 6 2 years ago
Onepunch-Man chap 5 2 years ago
Onepunch-Man chap 4 2 years ago
Onepunch-Man chap 3 2 years ago
Onepunch-Man chap 2 2 years ago
Onepunch-Man chap 1 2 years ago
Các bản dịch khác Chương mới nhất
Xem bản dịch của nhóm Mega Team Chapter 5
X