Dead Tube

Dead Tube

Tên khác: 院里的杀人游戏

Thể loại: Trưởng thành 18+, Ecchi, Kinh dị, Trưởng thành 17+, Bí ẩn, Shounen

Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto, KITAKAWA Touta

Nhóm dịch: Đam Mê Truyện , truyentranh8, Vechai cùng thực hiện.

Tình trạng: Đang tiến hành

Những cô nàng và show hàng nóng bỏng xung quanh câu truyện................ đọc rồi sẽ rõ xD

Update phiên bản un con mợ nó cen =]] 

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 35.3 2 months ago
Chapter 35.2 2 months ago
Chapter 35.1 2 months ago
Chapter 34.3 4 months ago
Chapter 34.2 4 months ago
Chapter 34.1 4 months ago
Chapter 33.3 4 months ago
Chapter 33.2 4 months ago
Chapter 33.1 4 months ago
Chapter 32.3 8 months ago
Chapter 32.2 8 months ago
Chapter 32.1 8 months ago
Chapter 31.3 8 months ago
Chapter 31.2 8 months ago
Chapter 31.1 8 months ago
Chapter 30.2 8 months ago
Chapter 30.1 8 months ago
Chapter 29.2 1 year ago
Chapter 29.1 1 year ago
Chapter 28.2 1 year ago
Chapter 28.1 1 year ago
Chapter 27.2 1 year ago
Chapter 27.1 1 year ago
Chapter 26.2 1 year ago
Chapter 26.2 1 year ago
Chapter 26.1 1 year ago
Chapter 25 1 year ago
Chapter 24 1 year ago
Chapter 23 1 year ago
Chapter 22 1 year ago
Chapter 21 1 year ago
Chapter 20 1 year ago
Chapter 19 1 year ago
Chapter 18 1 year ago
Chapter 17 1 year ago
Chapter 16 1 year ago
Chapter 15 1 year ago
Chapter 14 1 year ago
Chapter 13 1 year ago
Chapter 12 1 year ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8.2 2 years ago
Chapter 8.1 2 years ago
Dead Tube 7.2 2 years ago
Dead Tube 7.1 2 years ago
Dead Tube 6.2 2 years ago
Dead Tube 6.1 2 years ago
Dead Tube 5.2 2 years ago
Dead Tube 5.1 2 years ago
Dead Tube 4.2 2 years ago
Dead Tube 4.1 2 years ago
Dead Tube 3.2 2 years ago
Dead Tube 3.1 2 years ago
Dead Tube 2.2 2 years ago
Dead Tube 2.1 2 years ago
Dead Tube 1.2 2 years ago
Dead Tube 1.1 2 years ago
Dead Tube 0 2 years ago
X