Đấu phá thương khung - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Đấu phá thương khung - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2

Tên khác: Đấu phá thương khung Ngoại Truyện

Thể loại: Hành động, Võ thuật, Siêu nhiên

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em Ad tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao... 

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 43 1 week ago
Chapter 42 1 week ago
Chapter 41 2 weeks ago
Chapter 40 2 weeks ago
Chapter 39 2 weeks ago
Chapter 38 3 weeks ago
Chapter 37 3 weeks ago
Chapter 36 3 weeks ago
Chapter 35 5 months ago
Chapter 34 6 months ago
Chapter 33 6 months ago
Chapter 32 6 months ago
Chapter 31 8 months ago
Chapter 30 8 months ago
Chapter 29 8 months ago
Chapter 28 9 months ago
Chapter 27 10 months ago
Chapter 26 10 months ago
Chapter 25 10 months ago
Chapter 24 10 months ago
Chapter 23 10 months ago
Chapter 22 10 months ago
Chapter 21 10 months ago
Chapter 20 10 months ago
Chapter 19 10 months ago
Chapter 18 10 months ago
Chapter 17 10 months ago
Chapter 16 10 months ago
Chapter 15 10 months ago
Chapter 14 10 months ago
Chapter 13 10 months ago
Chapter 12 10 months ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
X