Tây Du

Tây Du

Thể loại: Hành động, Phiêu lưu, Võ thuật, Sci-fi

Tác giả: Trịnh kiến hòa - Đặng chỉ huy

Nhóm dịch: Comicvn.net

Tình trạng: Đang tiến hành

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...

Tên chương Thời gian đăng
Chapter 156 1 day ago
Chapter 155 1 week ago
Chapter 154 2 weeks ago
Chapter 153 3 weeks ago
Chapter 152 4 weeks ago
Chapter 151 1 month ago
Chapter 150 1 month ago
Chapter 149 2 months ago
Chapter 148 2 months ago
Chapter 147 2 months ago
Chapter 146 3 months ago
Chapter 145 3 months ago
Chapter 144 3 months ago
Chapter 143 3 months ago
Chapter 142 3 months ago
Chapter 141 4 months ago
Chapter 140 4 months ago
Chapter 139 4 months ago
Chapter 138 4 months ago
Chapter 137 4 months ago
Chapter 136 4 months ago
Chapter 135 5 months ago
Chapter 134 5 months ago
Chapter 133 5 months ago
Chapter 132 6 months ago
Chapter 131 6 months ago
Chapter 130 6 months ago
Chapter 129 6 months ago
Chapter 128 7 months ago
Chapter 127 7 months ago
Chapter 126 7 months ago
Chapter 125 7 months ago
Chapter 124 8 months ago
Chapter 123 8 months ago
Chapter 122 8 months ago
Chapter 121 8 months ago
Chapter 120 9 months ago
Chapter 119 9 months ago
Chapter 118 9 months ago
Chapter 117 9 months ago
Chapter 116 9 months ago
Chapter 115 10 months ago
Chapter 114 10 months ago
Chapter 113 10 months ago
Chapter 112 10 months ago
Chapter 111 11 months ago
Chapter 110 11 months ago
Chapter 109 11 months ago
Chapter 108 11 months ago
Chapter 107 1 year ago
Chapter 106 1 year ago
Chapter 105 1 year ago
Chapter 104 1 year ago
Chapter 103 1 year ago
Chapter 102 1 year ago
Chapter 101 1 year ago
Chapter 100 1 year ago
Chapter 99 1 year ago
Chapter 98 1 year ago
Chapter 97 1 year ago
Chapter 96 1 year ago
Chapter 95 1 year ago
Chapter 94 1 year ago
Chapter 93 1 year ago
Chapter 92 1 year ago
Chapter 91 1 year ago
Chapter 90 1 year ago
Chapter 89B 1 year ago
Chapter 89A 1 year ago
Chapter 88B 1 year ago
Chapter 88A 1 year ago
Chapter 87 1 year ago
Chapter 86 1 year ago
Chapter 85 1 year ago
Chapter 84 1 year ago
Chapter 83 1 year ago
Chapter 82 1 year ago
Chapter 81 1 year ago
Chapter 80 1 year ago
Chapter 79 1 year ago
Chapter 78 1 year ago
Chapter 77 1 year ago
Chapter 76 1 year ago
Chapter 75 1 year ago
Chapter 74 1 year ago
Chapter 73 1 year ago
Chapter 72 1 year ago
Chapter 71 1 year ago
Chapter 70 1 year ago
Chapter 69 1 year ago
Chapter 68 1 year ago
Chapter 67 1 year ago
Chapter 66 1 year ago
Chapter 65 1 year ago
Chapter 64 1 year ago
Chapter 63 1 year ago
Chapter 62 1 year ago
Chapter 61 1 year ago
Chapter 60 1 year ago
Chapter 59 1 year ago
Chapter 58 1 year ago
Chapter 57 1 year ago
Chapter 56 1 year ago
Chapter 55 1 year ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13: Hồn Phách Thức Tỉnh 2 years ago
Chapter 12: Nhất Niệm Địa Ngục 2 years ago
Chapter 11: Dị Sắc 2 years ago
Chapter 10: Yêu Quái Đại Đạo 2 years ago
Chapter 9: Tiểu Bạch Long 2 years ago
Chapter 8: Nhập Thế Xuất Thế 2 years ago
Chapter 7: Không vì thương sinh 2 years ago
Chapter 6: Tim Bất Tử 2 years ago
Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng 2 years ago
Chapter 4: Sói trả Kinh 2 years ago
Chapter 3: Bí mật Kỳ Kinh 3 years ago
Chapter 2: Long Vương Thần Tướng 3 years ago
Chapter 1: Rồng và Sói 3 years ago
X
X