Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

Thể loại: Hành động, Kinh dị, Siêu nhiên

Tác giả:

Nhóm dịch: Hamtruyen

Tình trạng: Đang tiến hành

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Cảnh báo độ tuổi: Truyện bạn đang xem có thể có nội dung và hình ảnh không phù hợp cho mọi lứa tuổi, nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng chọn một truyện khác để giải trí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nếu bạn bỏ qua cảnh báo này.
Tên chương Thời gian đăng
Chapter 334 5 hours ago
Chapter 333 1 day ago
Chapter 332 4 days ago
Chapter 331 4 days ago
Chapter 330 5 days ago
Chapter 329 6 days ago
Chapter 328 6 days ago
Chapter 327 1 week ago
Chapter 326 1 week ago
Chapter 325 1 week ago
Chapter 324 1 week ago
Chapter 323 1 week ago
Chapter 322 1 week ago
Chapter 321 1 week ago
Chapter 320 1 week ago
Chapter 319 1 week ago
Chapter 318 1 week ago
Chapter 317 1 week ago
Chapter 316 1 week ago
Chapter 315 1 week ago
Chapter 314 1 week ago
Chapter 313 1 week ago
Chapter 312 1 week ago
Chapter 311 1 week ago
Chapter 310 1 week ago
Chapter 309 1 week ago
Chapter 308 1 week ago
Chapter 307 1 week ago
Chapter 306 1 week ago
Chapter 305 1 week ago
Chapter 304 1 week ago
Chapter 303 1 week ago
Chapter 302 1 week ago
Chapter 301 1 week ago
Chapter 300 1 week ago
Chapter 299 1 week ago
Chapter 298 1 week ago
Chapter 297 1 week ago
Chapter 296 1 week ago
Chapter 295 1 week ago
Chapter 294 1 week ago
Chapter 293 1 week ago
Chapter 292 1 week ago
Chapter 291 1 week ago
Chapter 290 1 week ago
Chapter 289 1 week ago
Chapter 288 1 week ago
Chapter 287 1 week ago
Chapter 286 1 week ago
Chapter 285 1 week ago
Chapter 284 1 week ago
Chapter 283 1 week ago
Chapter 282 1 week ago
Chapter 281 1 week ago
Chapter 280 1 week ago
Chapter 279 1 week ago
Chapter 278 1 week ago
Chapter 277 1 week ago
Chapter 276 1 week ago
Chapter 275 8 months ago
Chapter 274 8 months ago
Chapter 273 8 months ago
Chapter 273 8 months ago
Chapter 272 8 months ago
Chapter 271 8 months ago
Chapter 270 8 months ago
Chapter 269 8 months ago
Chapter 268 8 months ago
Chapter 267 8 months ago
Chapter 266 8 months ago
Chapter 265 8 months ago
Chapter 264 8 months ago
Chapter 263 8 months ago
Chapter 262 8 months ago
Chapter 261 8 months ago
Chapter 260 8 months ago
Chapter 259 8 months ago
Chapter 258 8 months ago
Chapter 257 8 months ago
Chapter 256 8 months ago
Chapter 255 8 months ago
Chapter 254 8 months ago
Chapter 253 8 months ago
Chapter 252 11 months ago
Chapter 251 11 months ago
Chapter 250 11 months ago
Chapter 249 11 months ago
Chapter 248 11 months ago
Chapter 247 11 months ago
Chapter 246 11 months ago
Chapter 245 11 months ago
Chapter 244 11 months ago
Chapter 243 11 months ago
Chapter 242 11 months ago
Chapter 241 11 months ago
Chapter 240 11 months ago
Chapter 239 11 months ago
Chapter 238 11 months ago
Chapter 237 11 months ago
Chapter 236 11 months ago
Chapter 235 11 months ago
Chapter 234 11 months ago
Chapter 233 11 months ago
Chapter 232 11 months ago
Chapter 231 1 year ago
Chapter 230 1 year ago
Chapter 229 1 year ago
Chapter 228 1 year ago
Chapter 227 1 year ago
Chapter 226 1 year ago
Chapter 225 1 year ago
Chapter 224 1 year ago
Chapter 223 1 year ago
Chapter 222 1 year ago
Chapter 221 1 year ago
Chapter 220 1 year ago
Chapter 219 1 year ago
Chapter 218 1 year ago
Chapter 217 1 year ago
Chapter 216 1 year ago
Chapter 215 1 year ago
Chapter 214 1 year ago
Chapter 213 1 year ago
Chapter 212 1 year ago
Chapter 211 1 year ago
Chapter 210 1 year ago
Chapter 209 1 year ago
Chapter 208 1 year ago
Chapter 207 1 year ago
Chapter 206 1 year ago
Chapter 205 1 year ago
Chapter 204 1 year ago
Chapter 203 1 year ago
Chapter 202 1 year ago
Chapter 201 1 year ago
Chapter 200 1 year ago
Chapter 199 1 year ago
Chapter 198 1 year ago
Chapter 197 1 year ago
Chapter 196 1 year ago
Chapter 195 1 year ago
Chapter 194 1 year ago
Chapter 193 1 year ago
Chapter 192 1 year ago
Chapter 191 1 year ago
Chapter 190 1 year ago
Chapter 189 1 year ago
Chapter 188 1 year ago
Chapter 187 1 year ago
Chapter 186 1 year ago
Chapter 185 1 year ago
Chapter 184 1 year ago
Chapter 183 1 year ago
Chapter 182 1 year ago
Chapter 181 1 year ago
Chapter 180 1 year ago
Chapter 179 1 year ago
Chapter 178 1 year ago
Chapter 177 1 year ago
Chapter 176 1 year ago
Chapter 175 1 year ago
Chapter 174 1 year ago
Chapter 173 1 year ago
Chapter 172 1 year ago
Chapter 171 1 year ago
Chapter 170 1 year ago
Chapter 169 1 year ago
Chapter 168 1 year ago
Chapter 167 1 year ago
Chapter 166 1 year ago
Chapter 165 1 year ago
Chapter 164 1 year ago
Chapter 163 1 year ago
Chapter 162 1 year ago
Chapter 161 1 year ago
Chapter 160 1 year ago
Chapter 159 1 year ago
Chapter 158 1 year ago
Chapter 157 1 year ago
Chapter 156 1 year ago
Chapter 155 1 year ago
Chapter 154 1 year ago
Chapter 153 1 year ago
Chapter 152 1 year ago
Chapter 151 1 year ago
Chapter 150 1 year ago
Chapter 149 1 year ago
Chapter 148 1 year ago
Chapter 147 1 year ago
Chapter 146 1 year ago
Chapter 145 1 year ago
Chapter 144 1 year ago
Chapter 143 1 year ago
Chapter 142 1 year ago
Chapter 141 1 year ago
Chapter 140 1 year ago
Chapter 139 1 year ago
Chapter 138 2 years ago
Chapter 137 2 years ago
Chapter 136 2 years ago
Chapter 135 2 years ago
Chapter 134 2 years ago
Chapter 133 2 years ago
Chapter 132 2 years ago
Chapter 131 2 years ago
Chapter 130 2 years ago
Chapter 129 2 years ago
Chapter 128 2 years ago
Chapter 127 2 years ago
Chapter 126 2 years ago
Chapter 125 2 years ago
Chapter 124 2 years ago
Chapter 123 2 years ago
Chapter 122 2 years ago
Chapter 121 2 years ago
Chapter 120 2 years ago
Chapter 119 2 years ago
Chapter 118 2 years ago
Chapter 117 2 years ago
Chapter 116 2 years ago
Chapter 115 2 years ago
Chapter 114 2 years ago
Chapter 113 2 years ago
Chapter 112 2 years ago
Chapter 111 2 years ago
Chapter 110 2 years ago
Chapter 109 2 years ago
Chapter 108 2 years ago
Chapter 107 2 years ago
Chapter 106 2 years ago
Chapter 105 2 years ago
Chapter 104 2 years ago
Chapter 103 2 years ago
Chapter 102 2 years ago
Chapter 101 2 years ago
Chapter 100 2 years ago
Chapter 99 2 years ago
Chapter 98 2 years ago
Chapter 97 2 years ago
Chapter 96 2 years ago
Chapter 95 2 years ago
Chapter 94 2 years ago
Chapter 93 2 years ago
Chapter 92 2 years ago
Chapter 91 2 years ago
Chapter 90 2 years ago
Chapter 89 2 years ago
Chapter 88 2 years ago
Chapter 87 2 years ago
Chapter 86 2 years ago
Chapter 85 2 years ago
Chapter 84 2 years ago
Chapter 83 2 years ago
Chapter 82 2 years ago
Chapter 81 2 years ago
Chapter 80 2 years ago
Chapter 79 2 years ago
Chapter 78 2 years ago
Chapter 77 2 years ago
Chapter 76 2 years ago
Chapter 75 2 years ago
Chapter 74 2 years ago
Chapter 73 2 years ago
Chapter 72 2 years ago
Chapter 71 2 years ago
Chapter 70 2 years ago
Chapter 69 2 years ago
Chapter 68 2 years ago
Chapter 67 2 years ago
Chapter 66 2 years ago
Chapter 65 2 years ago
Chapter 64 2 years ago
Chapter 63 2 years ago
Chapter 62 2 years ago
Chapter 61 2 years ago
Chapter 60 2 years ago
Chapter 59 2 years ago
Chapter 58 2 years ago
Chapter 57 2 years ago
Chapter 56 2 years ago
Chapter 55 2 years ago
Chapter 54 2 years ago
Chapter 53 2 years ago
Chapter 52 2 years ago
Chapter 51 2 years ago
Chapter 50 2 years ago
Chapter 49 2 years ago
Chapter 48 2 years ago
Chapter 47 2 years ago
Chapter 46 2 years ago
Chapter 45 2 years ago
Chapter 44 2 years ago
Chapter 43 2 years ago
Chapter 42 2 years ago
Chapter 41 2 years ago
Chapter 40 2 years ago
Chapter 39 2 years ago
Chapter 38 2 years ago
Chapter 37 2 years ago
Chapter 36 2 years ago
Chapter 35 2 years ago
Chapter 34 2 years ago
Chapter 33 2 years ago
Chapter 32 2 years ago
Chapter 31 2 years ago
Chapter 30 2 years ago
Chapter 29 2 years ago
Chapter 28 2 years ago
Chapter 27 2 years ago
Chapter 26 2 years ago
Chapter 25 2 years ago
Chapter 24 2 years ago
Chapter 23 2 years ago
Chapter 22 2 years ago
Chapter 21 2 years ago
Chapter 20 2 years ago
Chapter 19 2 years ago
Chapter 18 2 years ago
Chapter 17 2 years ago
Chapter 16 2 years ago
Chapter 15 2 years ago
Chapter 14 2 years ago
Chapter 13 2 years ago
Chapter 12 2 years ago
Chapter 11 2 years ago
Chapter 10 2 years ago
Chapter 9 2 years ago
Chapter 8 2 years ago
Chapter 7 2 years ago
Chapter 6 2 years ago
Chapter 5 2 years ago
Chapter 4 2 years ago
Chapter 3 2 years ago
Chapter 2 2 years ago
Chapter 1 2 years ago
X
X