Adachi Toka

Adachi Toka

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Alive - The Final Evolution  Blog Truyen Chapter 82 - END
Noragami  Samurai Group Chapter 71
X