Kawaguchi Takeshi

Kawaguchi Takeshi

Ngày sinh:

Giới tính: Nam

Website:

Tên chương Nhóm dịch Chương mới nhất
Fate/Grand Order -turas realta-  Wicked House Chương 9: Dị điểm thứ nhất (4)
X
X